Podcast sa Kampuhan ng Sinirangang Bisayas sa DA

Nagtungo sa Maynila ang mga kinatawan ng mga magsasaka mula sa Eastern Visayas para makipag-usap sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan hinggil sa kanilang dinaras na kahirapan at kagutuman sa kanilang rehiyon.

Dumating sila noong Pebrero 22 at inaasahang babalik ng Samar at Leyte sa Marso 9.

Department of Agriculture
Februay 27, 2018