Hinggil sa persekusyon ng Makabayan 4

“Nagaganap ang political persecution kapag iyong mga nasa kapangyarihan tulad ni Duterte at mga kasapakat niya ay gustong patigilin at supilin ang mga nagsasabi ng katotohanan.”–Prof. Jose Maria Sison, International League of Peoples’ Struggles chairperson.

 

‘Mas gusto pang magbayad sa security’

“Ang kapitalista, mas gusto pang magbayad sa mga militar, sa mga pulis, sa mga security kaysa bayaran yung mga manggagawang pinakikinabangan niya.”—Nenita Gonzaga, Vice President for Women, Kilusang Mayo Uno

Help for injured NutriAsia workers and supporters

The Center for Trade Union and Human Rights is accepting donations for the ongoing medical treatment of injured NutriAsia workers and supporters.

CTUHR’s bank details appear below.

 

‘Lahat nakaranas ng pananakit sa kanila’

“Hindi lang manggagawa. Lahat ng mga sektor na narito, at mga estudyante, nakaranas ng pananakit sa kanila. Pati pari. Wala silang pakialam.”–Reynante Gudinez, Spokesperson, Nagkakaisang Manggagawa ng NutriAsia

‘Imbes na makakabili ka ng isang kilong bigas’

“Sa TRAIN Law, ang gastos ng mahihirap, lumalaki. Imbes na makabili ka ng isang kilong bigas, kalahati na lang. At ang isang kilong isda, kalahati na rin.”–Arturo Quiros, Tagapangulo, Kilusang May Kapansanan

 

‘Mas maraming human rights violation’

“Sa pagtalikod ni Duterte sa usapang pangkapayapaan sa CPP at NDF ay mas lalong nagkakaroon ng kalayaan ang mga State Security Forces para magkomit ng samu’t-saring human rights violation.”—Joms Salvador, Secretary General, Gabriela

‘Hindi krimen ang lumaban’

“Hindi krimen ang lumaban. Ang tunay na krimen, mga kababayan, ay ‘yong nag=aasta lang diktador na lahat ng sabihin mo ay itinuturing na batas. Walang pakialam sa rule of law. Walang pakialam sa due process.”—Rep. Sarah Elago, Kabataan Partylist

‘Magkita-kita tayo sa SONA’

“Itataas natin ang panawaga, magkita-kita tayo sa SONA dahil alam naman natin ang puno’t dulo nito (mababang pasahod sa mga guro) ang ang patakarang neo-liberal ng gobyernong Duterte.”–Vladimir Quetua, Alliance of Concerned Teachers

‘Ipinaglalaban ang kalayaan’

‘There’s no such thing as tambay culture’

“There is no such thing as a tambay culture. That practice is a result of workers’ ways of dealing with precarious work, it’s how the jobless deal with joblessness, and joblessness as we all know is a result of a backward non-industrial economy based on export orientation and import-dependence.” —Prof. Sarah Raymundo, sociologist

A meme by the Alliance of Concerned Teachers on the issue of President Duterte’s order to the Philippine National Police to arrest loiterers in communities.