‘Rice industry is at the risk of annihilation’

“Only private traders and importers, as well as rice cartels, benefit from importation while the livelihood of our farmers and the entire local rice industry is at the risk of annihilation.” – Cathy Estabillo, Spokesperson, Bantay Bigas

‘Hindi maiwasang mangutang’

“Ngayon pa nga lang, hirap na e. Paano pa ‘pag tumaas ‘yung presyo ng bigas? Lalo na high school na ‘yung mga anak ko, may mga panahon talagang hindi maiiwasang mangutang.” – Florenda Biagatindera ng kanin

Ang malaking laban na dapat nating harapin

“Labanan ang pasistang atake sa mamamayan. Ito ang malaking laban na dapat nating harapin.”Atty. Nero Colmenares, chairperson, National Union of Peoples’ Lawyers, at the 5th National Congress of the Karapatan Alliance for the Advancement of People’s Rights

‘Ang ibinigay sa atin ay TRAIN’

“Ang mga manggagawa na nananawagan ng pagwawakas ng kontraktwalisasyon para sa nakabubuhay na sahod ay naibigay ba ni Duterte? Ang ibinigay sa atin ay TRAIN. Taas-presyo ng mga bilihin na lalong nagpapahirap at nagpapagutom sa taong bayan.”—Einstein Recedes, Anakbayan secretary general

‘Ikaw ay pinapatay na’

“Ang pinakamalupit na paglabag sa karapatan sa ngayon, hindi ka na kinakasuhan, hindi ka na binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o magbago, ikaw ay pinapatay na.”–Teddy Casiño, Bagong Alyansang Makabayan

BALSA calls for donations for flood victims

Hinggil sa persekusyon ng Makabayan 4

“Nagaganap ang political persecution kapag iyong mga nasa kapangyarihan tulad ni Duterte at mga kasapakat niya ay gustong patigilin at supilin ang mga nagsasabi ng katotohanan.”–Prof. Jose Maria Sison, International League of Peoples’ Struggles chairperson.

 

‘Mas gusto pang magbayad sa security’

“Ang kapitalista, mas gusto pang magbayad sa mga militar, sa mga pulis, sa mga security kaysa bayaran yung mga manggagawang pinakikinabangan niya.”—Nenita Gonzaga, Vice President for Women, Kilusang Mayo Uno

Help for injured NutriAsia workers and supporters

The Center for Trade Union and Human Rights is accepting donations for the ongoing medical treatment of injured NutriAsia workers and supporters.

CTUHR’s bank details appear below.

 

‘Lahat nakaranas ng pananakit sa kanila’

“Hindi lang manggagawa. Lahat ng mga sektor na narito, at mga estudyante, nakaranas ng pananakit sa kanila. Pati pari. Wala silang pakialam.”–Reynante Gudinez, Spokesperson, Nagkakaisang Manggagawa ng NutriAsia