LARAWAN: Pagtatapos ng usapang pangkapayapaan, tagumpay

 

Oslo, Norway
August 26, 2016