LARAWAN: Misa para sa kapayapaan

Noordwijk, The Netherlands
May 28, 2017