Renato Reyes: Ipagtagumpay ang proletaryong rebolusyon