Pahayag ng NUPL hinggil sa pag-aresto kay Prosecutor Desambrana

“Ipinapakita natin na bukod sa hindi tayo nabibili, hindi rin tayo namimili ng mga resolutions.”

Atty. Ephraim Cortez
Assistant Secretary General for Legal Services
National Union of Peoples’ Lawyers
Co-Counsel for Dr. Alex Montes
======
November 14, 2014
Hinggil sa pag-aresto kay Assistant City Prosecutor III Raul Y. Desambrana, may hawak ng gawa-gawang kaso laban kay Dr. Alex Montes, isa sa mga doktor ng Morong 43