‘Mas nakakatakot na mananatili pa ang ‘veerus’ sa Malacañang’

“Tapos na panahon ng pagkakatakot. Mas nakakatakot ang mamatay na kumakalam ang sikmura ng ating mga pamilya. Mas nakakatakot ang posibilidad na mananatili pa ang ‘veerus’ sa Malacañang. Mas nakakatakot na ang ating mga pamilya at anak ay magmamana ng ganitong klase ng pamumuno.” Cristina Palabay, Karapatan Alliance Philippines