Luisa, “Anak ng Hacienda Luisita”

Si Luisa ay sampung taong gulang at tinaguriang “anak ng Hacienda Luisita” ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita. Siya ay nagtalumpati sa bisperas ng ika-10 taong anibersaryo ng pagmamaril at masaker sa pitong magbubukid ng Hacienda Luisita.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *