‘Wala sa katuwiran’

“Ito ay wala sa katuwiran at pag-atake rin sa kalayaan sa pamamahayag. Ang ABS-CBN ay isang news organization. Hindi nila kasalanan na mapaso ang kanilang franchise dahil matagal na silang naghihintay na mapag-usapan ang kanilang petisyon para sa renewal. Inipit-ipit ng mga lider ng Kongreso na sumusunod sa kanilang prinsipal kaya inabot na ng ganito.”

Raymund Villanueva
Deputy Secretary General,
National Union of Journalists of the Philippines

Carlo Francisco