United People’s SONA, isinagawa sa kabila ng mga banta

Idinaos sa University Avenue, University of the Philippines – Diliman, Quezon City ang United People’s SONA o #SONAgkaisa, na kinabibilangan ng iba’t ibang nga grupo at organisasyon upang itampok ang tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Tinatayang mahigit 8,000 mga mamayan ang nagmartsa mula sa Philcoa papasok ng UP upang makiisa sa naturang aktibidad.

Pinanatili ng mga lumahok ang socal distancing, pagsusuot ng face mask/face shield at palagiang pagdidisinfect upang pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa sa banta ng COVID-19.

Background Music: Bella Ciao (Tagalog) sa salin ni Romulo Sandoval, Awit ng Peoples’ Chorale