‘Tulong Guro’ sa panahon ng COVID lockdown

Habang nasa ika-anim na linggo na ang enhanced community quarantine sa buong Luzon dahil sa Covid-19, marami sa mga Filipino ang higit nangangailangan ng tulong.

Ang ACT for People’s Health na pinangungunahan ng mga progresibong guro ay naglunsad ng “Tulong Guro” na ang layunin ay makapagbigay-tulong sa mga frontliner, laluna na sa mga health workers at mahihirap na pamayanan habang lockdown.

Background music: A life in a day Cinematic Folk Ambient Cinematic Sounds [KK No Copyright Music] / Bidyo nina Jola Diones-Mamangun, Arrem Alcaraz at Joseph Cuevas