Tuligsa ng Magsasaka Kontra Aquino

Mendiola, Manila
March 24, 2015