Sino si Randy Malayao sa mata ng demokratikong kilusan?

Isinagawa ng mga demokrata ang isang parangal sa pinaslang na National Democratic Front of the Philippines peace consultant na si Randy Malayao noong ika-19 ng Pebrero.

Ang parangal na pinamagatang “Bloom where you are planted” ay pagdakila sa anila’y mabait, masipag, matalino at mahusay na aktibistang buong buhay na naglingkod sa sambayanan.

Ang bidyong ito ay bahagi ng buong programang ibayong nagpakilala kay Randy Malayao at paglulunsad ng kampanya para sa katarungan sa pagpaslang sa kanya.

Pinaslang si Randy sa kanyang pagkakahimbing sa isang bus sa Aritao in Nueva Vizcaya noong January 30. # (Bidyo nina Joseph Cuevas at Maricon Montajes)