Salubong para sa Santo Papa

Nagtipon ang iba’t ibang organisasyon upang salubungin ang paglabas ng Santo Papa sa Palasyo ng Malakanyang.

Kinilala nila si Francis bilang Papa ng mga dukha at para sa kalikasan at kapayapaan.

Hiniling nilang manindigan ang Santo Papa sa katulad nilang dukha at inaapi.

Mendiola, Manila
January 16, 2015