Sagot ng NDFP sa pahayag ni Pangulong Duterte hinggil sa pag-aresto sa mga NDFP Consultants

Sagot nina NDFP Chief Negotiator Fidel Agcaoili at Chief Political Consultant Prof Jose Maria Sison hinggil sa huling pahayag ni Pangulong Duterte sa mga NDFP Consultants.

Noordwijk, The Netherlands
May 31, 2017