Protesta sa Araw ng Kalayaan upang ipaglaban ang West Philippine Sea laban sa agresyon ng China

Ipinagdiwang ng mga progresibong grupo sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan ang ika-123 anibersaryo ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa pamamagitan ng isang kilos protesta sa harapan ng konsulada ng Tsina sa Makati city noong Sabado, Hunyo12. Tinutulan nila ang anila’y kapabayaan ng gubyernong Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea at pang-uupat ng Tsina sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. (Bidyo nina Jek Alcaraz at Joseph Cuevas. Editing ni Jek Alcaraz)