Panggigipit at pandarahas sa mga makabayang guro

Si Joselyn Martinez, isang babaeng guro at tumatayong tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers Philippines ay nagbahagi ng kanyang karanasan noong siya ay ginipit ng gobyerno sa pamamagitan ng isang gawa-gawang kaso noong 2018.

Inilahad din niya ang ilang pang-aatake sa mga lider-guro na naninindigan at lumalaban para sa kapakanan at interes ng kanilang hanay.