Panawagan ng mga nars sa International Nurses’ Day

Nagbigay ng mensahe si Cristy Donguines, isang nurse at tagapangulo ng Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union para sa pagdiriwang ng International Nurses Day 2020.

Ginunita ang International Nurses’ Day noong Martes, Mayo 12, sa gitna ng pandemya ng coronavirus kung kailan lalong nakita ang mahalagang papel ng mga manggagawang pangkalusugan sa lipunan.

Nanawagan sila ng dagdag na badyet para sa kalusugan, gayundin ang proteksiyon.