Pagpupugay at paghatid sa huling hantungan kay Randall Echanis

Nagbigay-pugay ang mga kaanak, kaibigan, at mga progresibong grupo sa martir ng sambayanan at mahusay na lider na si Randall ‘Ka Randy’ Echanis mula sa pinagburulan nito hanggang sa kaniyang huling hantungan sa Loyola Memorial Park sa Marikina noong Agosto 17.

Si Echanis ay isang National Democratic Front of the Philippines peace consultant, tagapangulo ng Anakpawis at pangalawang pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Brutal na pinaslang siya sa kanyang tinitirhang bahay sa Quezon City noong Agosto 10. Nagtamo ng maraming saksak, tama ng baril at bakas ng tortyur ang katawan ni Echanis. Kasama rin sa napaslang ang isang lalaking nagngangalang Louie Tagapia.

Hustisya ang panawagan ng mga naulila ni Echanis.