LUKSANG PARANGAL: Huling Sulyap kay Kumander Parago

Libo-libong mamamayan ng Davao City ang nagtipon kagabi upang bigyan ng parangal si Leoncio Pitao sa huling gabi ng lamay para sa kanya sa Almendras Gym.

Isang natatanging kaganapan ang pagtitipon kagabi ng mga pesante at Lumad dahil sa lalim ng pagdakila sa isang rebeldeng kumander na matagal na tinugis ng sandatahang elemento ng pambansang pamahalaan.

Walang takot na ipinagdiwang ng mamamayan ng Davao ang anila’y kabayanihan ni “Kumander Parago” na tinagurian ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang “maningning na pulang tala ng rebolusyon.”

Ito ang paunang bidyo ng parangal kagabi sa Davao City.

Almendras Gym, Davao City
July 9, 2015