KODAO ASKS: Ano ang maaring epekto ng Human Security Act sa karaniwang mamamayan?

Napipinto ang pagratsada sa mga probisyon sa Human Security Act of 2007 ngayong papatapos ang sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo.

Tinanong ng Kodao ang ilan sa mga aktibista kung ano ang maaring maging epekto ng Human Security Act laluna sa ordinaryong mamamayan.

Bidyo ni Joseph Cuevas