Kilos protesta para ibasura ang Anti-Terror Bill

Isang piket-protesta sa harapan ng Batasang Pambansa ang pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) noong Marso 3 habang nagaganap ang sesyon ng Mababang Kongreso para talakayin ang mga amyenda sa Human Security Act (HSA).

Ayon sa BAYAN, hindi para sa mga terorista ang layunin ng Anti-Terror Bill kundi para sa mga binabansagang ‘terorista’ ng gobyerno. Napakatindi anila ng parusa maging sa mga pinaghihinalaan pa lamang at maaring abutin nang 14 na araw ang detensyon kahit wala pang kaso na isinasampa laban sa isang tao.

Dagdag pa ng BAYAN, hindi lamang banta sa mga aktibista ang batas na HSA kundi sa bawat mamamayan na nagpapahalaga sa demokrasya at tunay na pagbabago sa ating lipunan.

Bidyo nila Jek Alcaraz at Joseph Cuevas/ Kodao