IMKP: Gera sa Pagitan ng Iran at USA

Payahag ni Prof. Jose Maria Sison hinggil gera sa pagitan ng Iran at USA.