Hindi na kaylanman sa batas militar: Hanguin ang mga aral

(Repost)

Ito ay panayam kay Crisanta Gorospe, isang negosyante at magsasaka sa Mexico, Pampanga. Siya ay pinaghinalaan na sumusuporta sa mga NPA noong panahon ng batas militar at madalas na nire-raid ng mga sundalo ang kanilang bahay.

Mexico, Pampanga
September 17, 2014