Dalawang klaseng tugon sa pandemya

(Editorial cartoon by Crisby Delgado, PUP/Kodao)