Children’s group Salinlahi celebrates 32nd anniversary

Aktibong pagtalakay sa mga isyu kaugnay sa karapatan ng kabataan ang naging kaganapan sa ika-32 anibersaryong programa ng Salinlahi Alliance for Children’s Concerns.

Nagsama sama ang iba’t ibang sektor upang pangunahan ang usapin ukol sa kabataan na nararapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang pamahalaan.

Kasama rin sa programa ang pangkulturang pagtatanghal ng ilang kabataan upang isulong ang panawagan sa pagsulong ng kanilang karapatan lalo na sa panahong ito na laganap ang pang aabuso.

Ipinakita sa kabuuan ng programa ang boses hindi lamang ng mga grupong lumalaban kundi pati ng mga mismong kabataan.