Ang Tulong Kabataan Network sa panahon ng pandemya

Isa ang Tulong Kabataan Network sa mga grupo na tumutulong sa mamamayan noon pa mang 2013 sa panahon ng bagyong Yolanda at sa kasalukuyan sa panahon ng Covid 19. Nagsasagawa sila ng community kitchen at relief operations katuwang ang mga grupo ng kabataan sa iba’t-ibang komunidad sa bansa.

Bukod dito, panawagan ng kanilang grupo ang Kalusugan, Kabuhayan at Karapatan sa panahon ng pandemya.

Bidyo ni Joseph Cuevas