Ang paglaya ng San Roque 21, mga bayani ng kanilang komunidad

Lumaya na ang San Roque 21, ang mga inaresto ng pulisya noong Abril 1 sa pag-aakalang nagdaos sila ng kilos protesta sa kahabaan ng EDSA, Quezon City.

Nang makabalik sa kanilang mga komunidad ay sinalubong sila ng mahihigpit na yakap at palakpak ng mga kaanak at kaibigan.

Bidyo ni Arrem Alcaraz