Ang lockdown at ang Barangay Pinyahan

Ikinwento ng ilang mga residente ng Brgy. Pinyahan, Quezon City ang kanilang sitwasyon ngayong may lockdown sa buong Metro Manila.

Ang tatlo sa kanila ay solo parent, dalawa rito ang manggagawa. Habang ang dalawa naman ay parehong may sakit. Hiling nila na tulungan ang lahat ng Pilipino sa ganitong sitwasyon.

Marso 26, 2020

Bidyo nila Jola Diones-Mamangun, Arrem Alcaraz, Jo Maline Mamangun, Sanafe Marcelo, at Reggie Mamangun

Music Info: AShamaluev

Music – Nostalgy. Music Link: https://youtu.be/_DA0mdtL-jI