Ang huling pagtula ni Rogelio Mangahas

Ang tulang “Paggunita sa Sitio Bawit,” ang pinakahuling tulang binigkas ng makatang si Rogelio Mangahas noong paglulunsad ng isang libro sa Universidad ng Pilipinas noong ika-16 ng Hunyo 2018.

Si Roger Mangahas ang isa sa ama ng makabagong panulaan sa bansa at kinikilalang higante ng panulat ng bayan.

Siya ay pumanaw noong ika-4 ng Hulyo 2018.