ACT: Ibasura ang K to 12 education program ng pamahalaang Aquino

Nagmartsa ang mga guro at istudyante sa ilalim ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) at National Union of Students of the Philippines mula Philippine Normal University patungong Liwasang Bonifacio para ipakita ang mariing pagtutol sa pagpapatupad ng K-12 program sa edukasyon ng pamahalaang Aquino. Hiniling din nila na isuspinde ang kurikulum ng K-12 dahil wala diumano itong basehan na makakatulong ito sa pag-unlad ng bayan bagkus tiyak na panganib ang patutunguhan ng mga mag-aaral na papailalim sa programa dahil mas papaboran nito ang Labor Export Policy imbis na mabigyan ng disenteng trabaho sa Pilipinas.

May 9, 2015