Posts

White Friday Protest: Libu-libong suporta para sa ABS-CBN

Nagsagawa ng White Friday Protest noong Pebrero 21 ang mga empleyado, tagasuporta, mga mamamahayag at artista ng ‘Kapamilya’ network na ABS-CBN. Ito ay para ipakita ang kanilang pagkakaisa laban sa panggigipit ng gobyerno at para sa kalayaan sa pamamahayag.

Libu-libo ang nakiisa at naglunsad ng isang candle lighting sa paligid ng compound ng network sa Quezon City. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan na nagsagawa ng rali ang isang buong media netowrk para ipatanggol ang sarili. Inumpisahan ng National Union of Journalists of the Philippines, Altermidya, Photojournalists Center of the Philippines, Bagong Alyansang Makabayan, Makabayan at ABS-CBN Rank and File Employees Union ang unang pagkilos para ipagtanggol ang network mula sa banta mula sa administrasyon ni Rodrigo Duterte.

Isang buwan at kalahati matapos ito, dumami na ang sumasamang nagtatanggol sa network at naglabasan na rin ang empleyado ng ABS-CBN. (Bidyo ni: Joseph Cuevas/ Kodao)