Posts

‘Naging sobrang mapagbigay ang pamahalaan sa Tsina dahil sa mga pangako nito’

“Humantong po tayo sa ganitong kalagayan dahil sa kapabayaan ng mga nakaraang taon sa ating mga karapatan at hurisdiskyon sa Kanlurang Karagatang Pilipino. Naging sobrang mapagbigay ang pamahalaan sa Tsina dahil sa mga pangako nito na pera at imprastraktura na napako lamang at halos wala namang katotohanan, ngayon naman ay bakuna ang kapalit ng ating katahimikan.”Atty. Jay Batongbacal, Director, UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea