Posts

Ilang mga organisasyon, ipinanawagan ang paglaya ng PISTON 6 at Cebu 8

Nagtipon ang UP Diliman Drivers Association, Kilusang Mayo Uno (KMU) at Sine Sanyata upang ipanawagan ang pagpapalaya ng PISTON 6 at Cebu 8.

Ayon kay Elmer Bong Labog, Chairperson ng KMU, ang pagtitipon ay pagpapakita ng pagkundena sa pagaresto sa Piston 6. Dagdag pa niya, ang ginawa lamang ng mga drayber ay paglaban sa kagustuhan na bumalik sa lansangan pagkatapos ng dalawang buwan na lockdown na walang seryosong ayuda.

Ipinahayag din nila na suporta para sa Cebu 8, na inaresto nitong Hunyo 5 pagkatapos ng isang mapayapang protesta kontra sa Anti-terror Bill

Parehong kinukondena ng KMU at ng nga organisasyon ang panghuhuli sa PISTON 6 at CEBU 8, at kagyat na palayain ang mga binilanggo.# (Con Montajes/Kodao)