Posts

‘State terrorism ito laban sa mga batang Pilipino’

“Sinasabi po nila (pulis) na itong mga bata (estudyanteng Lumad) ay ni rescue. State terrorism po ito laban sa mga batang Pilipino… Dahil sa track record ng Pamahalaang Duterte, kailanman hindi ito naging kakampi ng kabataang Pilipino. [Kaya naman] hindi po tayo makapapayag na magpatuloy ang ganitong pang-aabuso laban sa karapatan ng mga bata.” Kim Viznar, Children’s Rehabilitation Center