Posts

Tanduay Workers On Strike

(Repost from STExposure)
Published on Jun 2, 2015
Cabuyao, Laguna

397 kontraktwal na manggagawa sa pangunguna ng TUDLA (Tanggulan Ugnayan Daluyang ng Lakas-Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc.) ang nananawagan ng regularisasyon sa kanilang trabaho. 90 % na mga kontraktwal na manggagawa ang bumubuo ng pwersa ng paggawa sa Tanduay Distillers Inc. na pinagmamay-arian ni Lucio Tan sa ilalim ng Asia Brewery Management. 4 hanggang 11 taon ang kanilang tinitiis sa barat na sahod at kawalan ng benepisyo.

Militant groups demand justice

After the biggest loss of lives in a factory fire and continuing violent dispersal of worker’s striker’s, militant organizations led by Kilusang Mayo Uno and Bagong Alyansang Makabayan trooped to the Department of Labor and Employment last May 27 to denounce its inability to protect workers.