Posts

‘Pinatay siya dahil sa kaniyang paghahangad ng tunay na kapayapaan’

“Pinatay siya hindi dahil siya ay rebelde, hindi [dahil] siya ay may ginagawang krimen. Bali pinatay siya dahil sa kaniyang paghahangad ng tunay na kapayapaan. Saan tayo nakakita, anong klaseng sistema ito, na ang mga taong naghahangad ng kapayapaan ay marahas na pinapatay?”Teddy Casiño, Spokesperson, Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)