Posts

‘Wala silang pagrespeto sa akin at sa aking katribu’

“Wala silang pagrespeto sa akin at sa aking katribu dahil tingin nila sa akin ay walang kakayahan upang mag-pasya. Naging lider ako ng aking katribu dahil alam nila na ako ay may kakayahan na mamuno upang depensahan ang aming lupain. Nagreresolba ako ng problema sa aming komunidad dahil alam nila na mapapadali ang pag-aayos. Alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang mga susundo dahil sila ang dahilan ng aming pagbakwit at sila din ang protektor sa mga kompanyang gustong mandambong sa aming mga lupang ninuno.”Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay, Lider Lumad sa Pantaron Mountain Range