Posts

Manifesto sa Kalayaan at Karapatan

Nananawagan tayo sa iba pa nating kapwa mamamahayag, artista, manggagawang pangkultura at tagapagtaguyod ng kalayaan sa pamamahayag na lumagda sa ating manipesto. Isulat lamang ang inyong pangalan bilang komento sa post na ito. Ilalabas natin ang mas mahabang listahan sa Hulyo 18, araw na magiging epektibo ang batas. Lumagda at magpalagda para sa ating kalayaan at karapatan. Magpalaganap ng tapang. Magkaisa laban sa tiranya.

Lumagda sa: https://forms.gle/6z8o9CE1XucMAnLH7 .