Posts

Pahayag ng mamahayag na si Lady Ann Salem sa kanilang paglaya

Isang araw matapos ang kanyang paglaya, kasama ang union organizer na si Rodrigo Esparago, ikinuwento ng mamahayag na si Lady Ann Salem ang pag-aresto sa kanila ng pulis at kanilang pakikibaka upang makalaya.

Pakinggan ang karanasan ng isang mamahayag sa loob ng piitan habang mayroong pandemya.