Posts

‘Kalokohan ang P54.6-bilyon para sa retired military’

“Kalokohan ang P54.6-bilyon para sa retired military dahil hindi ito ang kagyat, at ang kailangang buhusan ng pondo ngayon ay ang produksyon ng pagkain at pag-angat sa lubog nang kalagayan ng mga maralitang sektor, laluna na ng mga magsasaka at nasa kanayunan. Bahagi na naman ito ng ‘Duterte Palpak’ dahil prayoridad na naman ang militar kaysa pagkain na pangunahing kailangan ng taumbayan.”Zenaida Soriano, Tagapangulo, Amihan

Kalagayan ng mga magsasaka dahil sa Rice Tariffication Law at panahon ng pandemya

Inilahad ni Ariel ‘Ayik’ Casilao, Anakpawis vice chairman, ang kalagayan ng mga magsasaka sa panahon ng pandemya at perwisyo dulot ng Rice Tariffication Law.

Hiling ng mga magsasaka na ibasura ang Rice Tariffication Law dahil ito ang itinuturo nilang pasakit sa kanilang magsasaka at ang dahilan ng mababang presyo ng palay sa bansa.