Posts

‘Anong klase ang gobyernong Durterteng ito’

“Anong klase ang gobyernong Duterteng ito? May krisis sa kalusugan, may krisis sa ekonomiya, may krisis sa distance learning. Pero walang ginagawa ang gobyernong ito kundi ang Cha-Cha, ang terror-tagging, ang panunupil at panghuhuli [sa] katulad nila Teacher Chad, 25 na Lumad, at iba pang bilanggong politikal.”Vladimir Quetua, Alliance of Concerned Teachers

‘State terrorism ito laban sa mga batang Pilipino’

“Sinasabi po nila (pulis) na itong mga bata (estudyanteng Lumad) ay ni rescue. State terrorism po ito laban sa mga batang Pilipino… Dahil sa track record ng Pamahalaang Duterte, kailanman hindi ito naging kakampi ng kabataang Pilipino. [Kaya naman] hindi po tayo makapapayag na magpatuloy ang ganitong pang-aabuso laban sa karapatan ng mga bata.” Kim Viznar, Children’s Rehabilitation Center