Posts

Farmers press for justice 32 years after Mendiola Massacre

On the 32nd anniversary of the Mendiola Massacre where 12 peasants were killed and at least 51 were injured, farmers led by the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas held a protest action at the site of the incident to press for justice.

Noting that the victims still have to receive justice, the protesters also noted that landlessness among poor peasants is still one of the country’s worst form of social injustice.

Farmer-leaders urged their members to continue demanding for justice. (Video by Jomaline Mamangun)

Samak: Ang buhay ng nakikisaka

SA isang bansang ang karamihan ay maralitang magbubukid, marami ang palipat-lipat ng sakahan upang makisaka. Wala silang sariling lupa. Ang kanilang pangunahing puhunan ay ang kanilang lakas-paggawa, nagbabakasakali ng magandang ani. Tumatanggap lamang sila ng 10 hanggang 15 porsyentong bahagi ng ani. Sa maraming pagkakataong wala silang ani dahil sa kalamidad, patuloy pa rin silang nagbubungkal at umaasa.

Alamin ang buhay ng mga Samak, ang mga nakikisakang magbubukid. (Maigsing bidyo-dokumentaryo ni Amel Sabangan)

Read more