Posts

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks, 2016 National Elections and ISIS (PART 1/3)


PART 1/3

ITANONG MO KAY PROF
AUGUST 7, 2015

Panayam ng Kodao Productions sa pamamagitan ni Prof. Sarah Raymundo ng CONTEND-UP kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapagnulo ng International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa peace talks, presidential elections at Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

JMS: Makabayang pagbati sa inyo, Prof. Sarah Raymundo. Maraming salamat sa paanyayang makipanayam sa inyo.

On Peace Talks

1. Ano po ang masasabi ninyo sa patuloy na paghahanap at paghuli sa mga NDFP Peace Consultants ng gubyernong Aquino, kagaya ng pag-aresto at pagditene kay Maria Concepcion Araneta-Bocala, isang JASIG holder mula sa Panay nitong August 1?

JMS: Walanghiya talaga ang rehimeng Aquino at mga alipuris nitong militar. Wala silang respeto sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees kung saan nakasaad na huwag manmanan, huwag arestuhin at huwag ibilanggo ang mga consultants ng NDFP. May document of identification si Kasamang Concepcion Araneta-Bocala bilang patunay na may safety and immunity guarantees. Dapat hindi siya minanmanan, hinuli at ibinilanggo.

2. Marami din pong nakapansin na walang sinabi si Pnoy sa kanyang huling SONA hinggil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP. Ano po ang komento ninyo dito?

JMS: Palatandaan ito na walang interes si Aquino sa peace negotiations sa pagitan ng GPH at NDFP. Wala namang interes si Aquino sa pagiging presidente kundi manilbihan sa kanyang mga bos na Kano at mga kapwa niyang malalaking komprador at asendero, lalong magpayaman sa pangungurakot bilang pork barrel king at manupil sa mga makayaban at progresibong pwersa.

3. Parang lumiliit na rin po ang pag-asa sa natitirang panahon ni Pnoy sa Malacañang para sa muling paghaharap ng GPH at NDFP, ano po ang epekto nito sa NDFP?

JMS: Totoong maliit na ang panahon para magharap ang mga negotiating panel ng GPH at NDFP. Sa tingin ng NDFP, mas mabuti pang hintayin ang susunod na presidente. Kung intelihente at hindi kasingbobo ni Aquino, makikipagnegotiate dahil lalala ang krisis ng sistemang mundial ng kapitalismo at ng lokal na naghaharing sistema at dahil lalong lalakas at lalawak pa ang mga pwersang rebolusyonaryo sa darating na taon.

4. Sa inyong pananaw ano rin po ang epekto ng pagpatay kay Kumander Parago o Leoncio Pitao sa buong rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng CPP?

JMS: Galit ang masang Pilipino na pinaslang ng mga pasista ang isang taong marangal at may sakit. Martir at bayani si Ka Parago. Inspirasyon siya ng buong rebolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Lalong determinado na lumaban ang mga kadre at mandirigmang sinanay at pinamunuan niya sa nakaraang 37 taong pagkilos.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on China and US aggression in the Philippines

Itanong mo kay Prof
June 9, 2015

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison, Chairperson, International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa usapin ng panghihimasok ng mga bansang China at Amerika sa kalupaan ng Pilipinas. Si Prof. Sarah Raymundo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND) ang pangunahing tagapagpadaloy at tagapagtanong.

Mga Tanong:

1. Ano po ang pahayag ng International League of People’s Struggle o ILPS hinggil sa mainit na usapin ng panghihimasok ng bansang Tsina at Amerika sa mga teritoryong saklaw ng pag-aari ng Pilipinas?

JMS: Maalab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Raymundo.

Binabatikos at linalabanan ng International League of Peoples’ Struggle o ILPS ang panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea, ang mga reklamasyon na ginagawa ng Tsina sa Kalayaan group of islands na malapit sa Palawan at ang pag-okupa ng Tsina sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na malapit sa Zambales.

Binabatikos at linalabanan din ng ILPS ang rotational deployment ng US forces sa ilalim ng Visiting Forces Agreement at pagtatayo ng mga US military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement.

2. Matagal ng tumututol ang mamamayang Pilipino sa patuloy na panghihimasok ng US sa maraming usapin sa ating bansa. Subalit binibigyang depensa ng pamahalaan na ang mga kasunduang sinang-ayunan ng Pilipinas at US kagaya ng Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ay pagtiyak na walang agresyong magaganap mula sa labas ng bansa. Ano po ang inyong pagtingin sa bagay na ito? Talaga po bang maaasahan natin ang US ngayong ang Tsina ay patuloy na inaari ang ilang teritoryong pandagat ng Pilipinas?

JMS: Hindi maasahan ang US na ipagtanggol ang Pilipinas sa agresyon ng Tsina. Mas malaki ang interes ng US sa pakikipag-ugnayan sa Tsina kaysa sa Pilipinas. Mulat sapul alam ng US ang mga reclamation na ginagawa ng Tsina sa Kalayaan pero hindi tumutol ang US.

Ang mismong US ay matagal nang imperyalistang mapanghimasok sa Pilipinas. Matagal nang nauna sa Tsina sa agresyon sa Pilipinas. Kunwari tagapagtanggol ang US sa Pilipinas. Bantay salakay ang US. Gusto lang niya na ipataw ang mga interes sa Pilipinas. Lumilitaw na ang US at Tsina ay magkasabwat sa paghati at pagdomina sa Pilipinas.

3. Sa inyo pong pananaw, maipagwawagi ba ng mga progresibong grupo at mga tagapagtaguyod ng integridad at soberanya ng Pilipinas ang laban nito sa agresyong Tsina? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng isang maliit na bansa na lumaban at nagtagumpay sa panghihimasok ng malalaking bansa.

JMS: Malakas at makatarungan ang posisyon ng Pilipinas sa balangkas ng UN Convention on the Law of the Sea. Maliwanag na sa Pilipinas ang 12 nautical miles na territorial sea, 200 nautical miles na exclusive economic zone at 150 pang nautical miles na extended continental shelf. Dapat manalo ang inihapag ng Pilipinas na kaso laban sa Tsina sa International Tribunal on the Law of the Sea. Pero sinabi na ng Tsina na hindi susunod sa desisyon ng tribunal kung pabor sa Pilipinas.

Wala mang sapat na barko, eroplano at missile ang Pilipinas para labanan ang panghihimasok ng Tsina, puedeng magkaisa ang sambayanang Pilipino at puedeng inasyonalisa at wakasan ang mga empresa ng estado at mga korporasyon ng Tsina sa loob ng Pilipinas. Marami ring bansa ang susuporta sa makatarungang layunin ng sambayanang Pilipino.

4. Ano po ang inyong mensahe sa sambayanang Pilipino hinggil sa ating topic ngayon sa ating podcast?

JMS: Pinakaimportante ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para ipagtanggol ang pambansang soberanya at integridad sa teritoryo. Mainam na itinayo ang kilusan ng mga Pilipinong nagkakaisa para sa pambansang soberanya.

Kapag malakas at matibay ang pagkakaisa, mapangyayari natin ang nasyonalisasyon ng mga empresa ng mga dayuhang kaaway at ang pagpapatupad ng pampulitika at ekonomikong soberanya at ang pag-unlad ng ekonomya sa pamamagitan ng pambansang industryalisasyon at reporma sa lupa.

5. Ano po ang inyong mensahe sa darating na June 12, Araw ng Kalayaan?

JMS: Nasa kamay ng sambayanang Pilipino ang pagtataguyod ng pambansang independensiya, integridad sa teritoryo, demokrasya ng bayan, tunay na pag-unlad, hustisya sosyal, kapayapaan at pakikipagkaibigan sa lahat ng bayan.

Dapat may kapasyahan at katatagan tayong lumaban sa mga imperyalista, mga asendero at mga bulok na opisyal na nakikipagsabwatan sa mga imperyalista para yurakan ang mga pambansa at demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Maraming salamat.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks – GPH and NDFP & GPH and MILF


Panayam ni Ms. Sonia Capio ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant hinggil sa kalagayan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP at GPH at MILF.

April 9, 2015

Mga Tanong para sa peace talks sa pagitan ng GPH at NDFP at GPH at MILF

1. Ano po ang update sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP? Matutuloy pa rin po ba ito bago pa matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino?

JMS: Patuloy na handang makipag-usap ang NDFP. Pero ang GPH ang hindi handa. Kung gayon, nagiging malabo na ang resumption ng formal talks ng GPH  at NDFP.  Sabi ng Malakanyang na nakabuhos ang atensyon nila sa pagtutulak ng BBL at paghahabol ng peace with  MILF.

Hanggang ngayon walang maliwanag na negotiating panel at chairman ng GPH para makipag-usap sa NDFP.  Lumilitaw na sa buong panahon  ng rehimeng Aquino wala talagang interes sa peace talks kundi paggamit ng dahas laban sa kilusang rebolusyonaryo.

2. Ano po ang inyong masasabi sa usapang pangkapayapaan sa pagitan naman ng GPH at MILF? Tila nagkahati-hati po ang mga pananaw ng mga nasa pamahalaan at matindi ang mga banggaan sa usapin ng Bangsamoro Basic Law (BBL) at ang kawastuhan kung dapat pa bang ituloy ang pakikipag-usap nila sa MILF o hindi na.

JMS: Sa loob at labas ng GPH, lumakas ang sumasalungat sa BBL dahil sa Mamasapano at constitutional issues. Tiyak na maraming susog ang gagawin sa Kongreso, laluna sa Senado, hanggang sa posibleng ayaw na ng MILF ang lalabas na final draft ng BBL.

Kahit tanggapin ng MILF ang anumang BBL na aprubahan ng Kongreso, may mga magdadala pa rin ng constitutional issues sa Korte Suprema. Baka mauuntol ang BBL hanggang maubos na ang termino o buhok ni Penoy Bugok.

3. Ano po ang inyong pagtingin sa Bangsamoro Basic Law o BBL?

JMS: May constitutional issues na nakasalang sa  Kongreso ng GPH. Hanggang ngayon, walang pinal na anyo ng BBL dahil susugan nang susugan pa yan sa Kongreso. Habang wala pang pinal na anyo ng BBL, mahirap mangahas ng opinion ng pagkatig o pagtuligsa sa kabuuan ng BBL.

Prof. Jose Maria Sison on Cuba-Philippine relations

INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON
ON CUBA AND THE PHILIPPINES AND THEIR PEOPLES

By Julia Camagong
Special Representative to Latin America
International League of Peoples’ Struggle

As special representative of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to interview you both as the Chairperson of the ILPS International Coordinating Committee and as the outstanding leader of the Philippine national liberation movement, no less than the founding chairman of the Communist Party of the Philippines. Thank you for agreeing to be interviewed.

1. The Philippines and Cuba belong to two different continents and are thousands of miles from each other. But there is a certain closeness between the Cuban and Filipino peoples. How do you describe it?

JMS: There is a strong sense of solidarity and empathy between the Filipino and Cuban peoples because they have suffered under Spanish colonialism and US imperialism and struggled against these two foreign powers. They admire each other’s revolutionary struggles and victories. The Filipino people are inspired by the great victory of the Cuban people in liberating themselves from US imperialism and local reactionary classes of big compradors and landlords represented by the Batista regime.

I presume that there are a considerable number of Cubans with Filipino ancestry because many Filipinos were brought in to work in the tobacco industry, the “tabacaleros”. There were so many Filipinos that the Pinar del Rio Province in Cuba was formerly called “Nueva Filipinas” in the 18th and 19th century. The Cubans called them “Chinos de Manila”.

Currently, the closeness of the Filipino and Cuban peoples is manifested by the Philippine-Cuban Friendship in the Philippines. From year to year, there are solidarity activities in the Philippines and cultural exchanges between Cuba and the Philippines. Since the struggle of the Filipino people against Marcos fascist dictatorship intensified in the first half of the 1980s, the Cuban embassy has shown sympathy and support for BAYAN and other organizations in the national democratic movement of the people.

2. It can be said that the historical experiences and destinies of the Cubans and Filipinos are intertwined. Can you explain further?

Spanish colonialism imposed on the Philippines and Cuba similar patterns of theocratic rule, feudal economy and medieval culture. It used the encomienda system, slavery and forced labor and feudal tributes to lay the foundation of feudalism in both countries. Both the Cuban and the Filipino people were able to liberate themselves from Spanish colonial rule.

But the US intervened. As a rising modern imperialist power, the US defeated Spanish colonialism in the American-Spanish war of 1898 and grabbed Cuba, Puerto Rico and the Philippines to impose US colonial rule under the Paris Treaty of December 1898. Since then the Filipino and Cuban peoples have been bound by a common desire to fight and defeat US imperialism and its puppets. The Filipino people can learn a lot from the Cuban people in liberating themselves from US domination and maintaining their national independence and social system.

3. In your personal experience, how did the Cuban revolution led by Fidel Castro first attract your attention and interest? How did your interest grow subsequently?

JMS: While Fidel Castro and the Cuban revolutionaries were still in the Sierra Maestra, their revolutionary struggle caught the attention of the world and of course the student organization to which I belonged in the University of the Philippines. Our organization was engaged in forming study circles for the purpose of resuming the unfinished Philippine revolution for national and social liberation against foreign and feudal domination. Thus, we were attracted to the revolutionary struggle of the Cuban people led by Fidel Castro,

Che Guevara and other young people like us.We celebrated the victory of the Cuban revolution in 1959. We did so with meetings and publishing articles about the Cuban revolution in the Philippine Collegian, the student publication. We were further excited by the end of feudal ownership of the haciendas and
the dramatic nationalization of the United Fruit and other US enterprises in the US. We admired and we were inspired by the revolutionary actions taken against US imperialism and the local reactionaries.

We were among the most enthusiastic in attending the film showings at the Cuban embassy in Manila in 1961. The more the US ranted against the Cuban revolution, the more we supported the just cause of the Cuban revolution. We were outraged when the Philippine authorities, under US orders, closed down the Cuban embassy.

4. Can you narrate and evaluate how the Cuban revolutionaries led by Fidel Castro fought and won the revolution against the Batista regime. How did they carry out the social revolution after the seizure of political power?

JMS: The attack on the Moncada barracks was an important initiative by the Cuban revolutionaries to signal the necessity and start of the armed revolution. But it was the guerrilla warfare in Sierra Maestra that broke the back of the Batista regime. 5000 troops of the regime were defeated there. We can say that the Cuban revolutionaries used the countryside to mobilize the peasants and farm workers and have the room of maneuver for building the revolutionary army. At the same time, the urban based mass movement was growing and developing. Thus, it became possible to bring down the Batista regime with a combination of a successful rural-based guerrilla warfare and the urban based mass uprising which welcomed the forces of Castro to Havana.

After the seizure of political power, the Cuban revolutionaries wanted to carry the social revolution through to the end. Thus, they decided to carry out a socialist revolution. For a certain period, Communist cadres were trained for this purpose. The Cuban Communist Party was established as the advanced detachment of the working class to lead the Cuban people along the line of socialist revolution. Internal preparations had to be made for the seizure of US enterprises. The violent reaction of the US was anticipated. To augment the Cuban revolution the Cuban CP raised the banner of proletarian internationalism and established close relations with socialist countries, including China and the Soviet Union.

5. What was your reaction when the US tried to overthrow the Cuban revolutionary government with the use of an invasionary force at the Bay of Pigs and assassination plots against Fidel Castro? And what did you think of the Soviet emplacement of nuclear weapons in Cuba?

JMS: It was despicable and outrageous for the US government to have organized the invasionary force that landed at the Bay of Pigs and to have plotted several times the assassination of Comrade Fidel Castro. We launched protest mass actions and publications against the US acts of intervention and aggression against Cuba and the Cuban people.

On the whole, the emplacement of Soviet nuclear missiles in Cuba helped to deter any full scale attack on Cuba by the US. Even when Khrushchev withdrew the nuclear weapons, the US still could not make any full-scale aggression or use nuclear weapons against Cuba because the US was bound by agreement not to threaten Cuba with nuclear weapons and was strongly reminded that the US military base in Turkey was also vulnerable to Soviet retaliation.

6. In retrospect, what do you think of the break-up of Cuba-China relations in the 1960s and the subsequent developments?

JMS: I was immediately saddened when I first learned about it. There was an issue about rice. And subsequently a range of ideological and political issues arose. But the Filipino communists refrained from siding with the Chinese side against the Cuban side although we sided with the Chinese Communist Party against the Soviet party. We maintained our high respect for the Cuban party, people and revolution and refrained from any pronouncements against them.

7. What do you think of Che Guevara?

JMS: Comrade Che Guevara was an outstanding proletarian revolutionary fighter and was a selfless revolutionary martyr. He exerted heroic efforts to promote the world proletarian revolution and advance the national liberation movements, especially in Latin America and Africa. I admire his revolutionary spirit and deeds. These inspire the Filipino revolutionaries.

8. What do you think of Cuban support for the African national liberation movements in the 1970s?

JMS: I have appreciated highly the support of Cuban revolutionaries to the national liberation movements in Africa in the 1970s. The Cuban comrades acted in the spirit of proletarian internationalism by helping the African people liberate themselves from colonialism and by breaking the capability of the South African reactionary army to engage in aggression and thus causing the apartheid regime to ultimately weaken and seek a compromise with the African National Congress.

9. What do you think of Cuban relations with China and Russia in current times?

JMS: Cuba can benefit from diplomatic and trade relations with China and Russia. The two latter countries can also benefit from the relations. They are formidable countries that can countervail the worst economic impositions and aggressive acts of US imperialism and its NATO allies. The Shanghai Cooperation Organization and BRICS economic bloc, in which Russia and China are major partners, are counters to US imperialist hegemony.

10. What do you like most about Cuba in socio-economic and political terms?

JMS: I admire most the determination and militancy of the Cuban government and people in asserting, defending and promoting national independence and in working and aspiring for socialism. They have made great political, social, economic and cultural achievements despite the so many decades of economic blockade and acts of aggression unleashed by US imperialism.

11. Are there relations between Cuban and Philippine revolutionary organizations?

JMS: According to their respective publications, the Communist Party of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines have relations with the Cuban Communist Party and other revolutionary forces of the Cuban people.

12. In recent years, have you been involved in any movement to support the Cuban people?

JMS: Of course, I have stood in solidarity with the Cuban people on major issues in defense of their national independence and social system. The International League of Peoples’ Struggle of which I am the Chairperson has supported the anti-imperialist and democratic positions of Cuba. I have attended meetings and spoken for the freedom of the Cuba 5. I have been therefore very happy with the complete freedom of all 5. They were all released ultimately because of the broad solidarity support demanding their release.

13. Within the context of the ILPS, what is most significant about the Cuban revolution?

JMS: I have always said that the Cuban revolution is outstanding and unique. It was a socialist revolution that arose not as the direct consequence of a world war, different from Russia where the revolution occurred during WWI and China and other countries where socialist revolutions emerged as a result of WWII. If the Cuban people can make revolution only 90 miles away from the beast, why cannot peoples elsewhere in the world? The Cuban revolution is an inspiration to the people everywhere, not just Latin America or Africa.

When the revolutionary will of the people is asserted and the correct line, strategy and tactics are adopted, the revolution can advance and succeed in many parts of the world.

14. What do you think of the normalization of the relations between the US and Cuba? Do you think that Cuba can stand its ground in the negotiations with US to complete the lifting of the embargo? And also do you think that Cuba will be able to manage the entry of US companies, their technology and their own ideas of modernization or even subversion in more blatant language.

JMS: The normalization of diplomatic and trade relations between the US and Cuba is welcome. Such relations should exist between countries, irrespective of their respective ideology or social system. I believe that Cuba can stand its ground in negotiations with the US. It has the principles and the revolutionary experience to uphold Cuban national independence and work out the normalization of diplomatic and trade relations. The Cuban president Raul Castro is highly principled and competent. He enjoys the support of the Cuban people and Fidel Castro.

With revolutionary principles and with the 59 years of combating and countering US aggression, embargo, electronic propaganda and subversion, the Cuban government and people should be able to stay vigilant and adopt the policies and measures to control and direct the entry of US companies and technology, counter imperialist ideas of modernization and prevent the subversion and destruction of their national independence and socialist aspirations.

15. Should not the US give up Guantanamo and what should be done to pressure the US to give it up?

JMS: Certainly, the US should give up its military base in Guantanamo. The Cuban people and Cuban government should demand the dismantling of that military base in Guantanamo. The US is holding Guantanamo in violation of Cuban sovereignty and territorial integrity. The people of the world should support the Cuban people in this regard.It is not too difficult for the US to give up Guantanamo. The British gave up Hong Kong. The US gave up Taiwan in principle under the one-China policy. Under pressure from the Filipino people, even the Philippine puppet government was able to reduce the perpetual lease agreement covering US military bases and reservations to only 25 years in 1966. The US also gave up its military bases in Thailand soon after the Vietnam War. The Filipino people were able to remove the US military bases in 1991. The Cuban people can certainly do the same.

16. Have you ever been to Cuba? When and under what circumstances? If so, what places did you visit?

JMS: Yes, Julie and I were in Cuba in 1988. We came from Nicaragua to observe the progress of the Sandinista revolution. We met leaders of government, trade unions, women, youth and other sectors of Cuba society. We visited many places in and around Havana and went as far as the vicinity of the US military base in Guantanamo.

17. You are known to be able to sing? Do you know any Cuban song from memory? Can you sing it.?

JMS: I can sing Guantanamera both in the Spanish original and my Tagalog translation of it. I can sing both versions now, especially if you join me. I have a CD recording of the song. It is on my website: www.josemaiasion.org

18. Why do you like Guantanamera much that you have memorized it and you sing it even on CD?

JMS: I like Guantanamera because the lyrics written by Cuban revolutionary patriot Jose Marti are beautiful in a lyrical and metaphorical way and is full of revolutionary meaning. And the rhythmic music is very lively. You can dance to it. Now, let us sing it.

Guantanamera in Spanish
Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

(Repeat couplet)
Yo soy un hombre sincero
De donde crecen las palmas
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

GUANTANAMERA, Translation by Jose Maria Sison

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Ako’y lalaking sinsero
Sa lupa ng mga palma
Ako’y lalaking sinsero
Sa lupa ng mga palma
Nais kong bago yumao
Maghasik ng tula ng diwa.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Tula ko’y luntiang malinaw

At pulang nag-aalab
Tula ko’y luntiang malinaw
At pulang nag-aalab
Tula ko’y usang may-sugat
Na nagkanlong sa gubat.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Sa piling ng mahihirap
Ay nais kong makibaka
Sa piling ng mahihirap
Ay nais kong makibaka
Ang bukal sa kabundukan
Mas maginhawa kaysa dagat.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

(Repeat couplet)
http://www.josemariasison.org/sightsandsounds/Music&Poetry/Joma%20Sings%20CD/Gu
antanamera.mp3

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 4)


Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

5. Bakit po kaya sinasabing makapangyarihan ang US sa lahat ng mga bansa sa daigdig? Hindi po ba talaga maaaring tumutol ang isang bansa kung ayaw nila sa mga polisyang pang-ekonomiya na inilalako ng US sa kanila?

JMS: Makapangpayarihan ang US hindi lamang dahil sa monopolyo kapital nito kundi dahil sa malaking lakas militar nito, laluna ang kanyang hightech military equipment.

6. Madalas pong sangkot ang US sa mga gerang agresyon partikular sa ilang mga bansa sa Middle East, hindi po ba nauubos talaga ang kanyang mga gamit pandigma? Hindi po ba nagagalit ang mamamayang US sa ginagawa ng kanilang pamahalaan?

JMS: Ginagawang negosyo ng US ang paggawa ng mga military equipment at ginagamit nito ang mga kagamitan na ito para sa mga gerang agresyon para mangibabaw sa mga bansang may malaking likas yaman, laluna sa gas at langis. Pero magastos ang gera, masyadong magastos at itinataya ang kabang yaman ng bayan at buhay ng mga sundado. Sa agresyon ng US sa Irak at Afghanistan, naglustay ang US ng higit na 4 na trilyong dolyar at libu-libong buhay ng mga Amerikano. Kung gayon, nagagalit ang masang Amerikano sa paglustay sa malaking pera ng bayan at buhay ng mga Amerikano.

7. Maaari po ba kayong maghalimbawa ng bansang lumaban na sa US at nagwagi.

JMS: Lumaban sa US at nagwagi ang mga mamamayan ng Korea, Cuba, Byetnam, Kambodya at Laos.

(Photo from http://commons.wikimedia.org/)

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (PART 3)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

3. Ano po ba ang relasyon ng Pilipinas sa US at bakit sinasabing sunudsunuran si Aquino sa US?

JMS: Ang Pilipinas ay malakolonya ng US. At ang gobyerno sa isang malakolonya ay papet lamang sa US. Kung gayon, tinatawag na papet at sunudsunuran ang presidente na si Aquino.

4. Ano po ang ganansya ng US sa kanyang pakikialam sa ekonomiya at pulitika ng mga bansa sa Middle East at Asya?

JMS: Malaki ang ganansya ng US sa pakikialam nito sa ekonomya at pulitika ng Middle East. Kinokontrol, dinadambong at pinagkakatubuan ng US ang mga likas na yaman (laluna ang gas at langis), ang palengke at larangan ng pamumuhunan.

(Photo from Philstar.com)

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 2)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

2. Bakit po ipinapaloob ang “Mamasapano incident” sa war on terror po ng US?

JMS: Ang Mamasapano incident tungkol daw kay Marwan, isang tao mula Malaysia at kanyang kabig na Moro. Sinasabi ng US na nakapaloob si Marwan o kaya ang Mamasapano incident sa war on terror para lamang ipaggumiit ng US na may lisensyang makialam sa Pilipinas at mag-utos kay Aquino, Purisima at SAF.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 1)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

1. Ano po ba ang ibig sabihin ng US war on terror?

JMS: Sa tinawag ng US na war on terror, sinasabi ng US na ito ay perpetual at borderless, walang hangganan sa panahon at teritoryo at walang depinidong estado na kalaban ng US. Basta ipinapalagay ng US na kalaban niya sa gera ang alinmang maliit na pulutong na sinasabing terorista sa anumang bahagi ng daigdig at ginagawang lisensiya ito para manghimasok ang US sa anumang bansa.

Ito ay pakunwaring gera at kathang isip lamang ng US na inumpisahan ni Bush magmula 9-11. Hindi gera ito na nakabatay sa depinisyon ng gera sa ilalim ng international law. Sa tunay na gera ng mga estado may deklarasyon ng gera mula sa isa o magkabilang panig o kaya sa isang gera sibil ng nakatayong estado at kilusang rebolusyonaryo may deklarasyon ng gera mula sa isa o magkabilang panig. Kung ang isang maliit na grupo ay gumawa ng krimen, tinutugis ito bilang isang police matter at hindi bilang isang matter of war sa pagitan ng mga hukbo.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the senate hearing on the Mamasapano encounter (Part 3)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa naganap na senate hearing tungkol sa Mamasapano encounter.

February 10, 2015

3. Mararamdaman ang galit at biased na kaagad na pagtingin ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa MILF at BIFF at gusto pa niyang pag-awayin ang dalawang grupo para patunayan ang sinseridad sa usapang pangkapayapaan ng MILF sa pamahalaan. Sinabi rin niyang kinakanlong ng mga grupong ito si Marwan. Ano po ang inyong masasabi dito?

JMS: Malamang na sumasakay si Cayetano sa Christian chauvinism o sa mga ready-made bias laban sa mga Muslim. Pero kailangang magpaliwanag ang MILF at BIFF kung si Marwan ay kinukupkop nila. Sa personal na tingin ko, mahirap na sabihin na naroon si Marwan sa Mamasapano dahil walang corpus delicti o bangkay ni Marwan ngayon. At malamang na nagsisinungaling ang FBI tungkol sa DNA analysis para lamang tulungan nito ang propaganda ni Aquino.

Tanggap naman ng FBI na wala silang sample ng DNA ni Marwan mismo kundi ng mga supposed relatives niya. Sabi ng MNLF na nasa Lanao si Marwan at wala siya sa baryo ng Mamasapano na sinalakay ng SAF. Siyanga pala, bale sina Aquino, Purisima at SAF ang sumalakay sa baryo ng Mamasapano. Sabi pa ni Napeñas na SAF ang nagmasaker ng 250 katao sa Mamasapano. Paanong may kasalanan ang MILF. Hindi pwede.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the senate hearing on the Mamasapano encounter (Part 2)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa naganap na senate hearing tungkol sa Mamasapano encounter.

February 10, 2015

2. Parang maaabswelto pa yata si Purisima bilang operator ng
Oplan Exodus at madidiin ng husto si Napeñas. May komento po ba kayo sa bagay na ito?

JMS: Si General Napeñas talaga ang piniling maging fall guy para pagtakpan ang responsabilidad nina Purisima at Aquino. Pero nasabi na niya dati na si Purisima ang nasa command at calling the shots mula sa kanyang White House sa Camp Crame. Sabi rin niya sa Senado na si Purisima ang nagdala sa kanya kay Aquino sa Pangarap (house niya). Kalokohan talaga na pinalilitaw ng mga alipures ni Aquino sa Senado at media na walang pananagutan sina Aquino at Purisima.

(Photo/Gen.Purisima?Interaksyon.com)