Posts

Joma explains the status of the ongoing peace nego after 2nd day

The parties determined they have the political will to continue with the peace negotiations, maganda lalo na on the side of the GRP. They have a president who said he is a left president. We appreciate the release of theJASIG-protected consultants.  But I also pointed out that a big incentive to accelerate the peace process ay iyong promise to amnesty and release of all political prisoners. It was a promise that originated from President Duterte in his conversations with Fidel Agcaoili.  So, I said, the amnesty and release of all political prisoners would be a good incentive for the signing of a joint or bilateral ceasefire agreement that is more stable than this ceasefire through unilateral declaration—which happen to be holding, huh. It will also be a strong incentive for the accelerated peace talks on socio-economic and political and constitutional reforms. Read more

Kabataang Makabayan film launches to a full house

HUNDREDS of viewers packed the University of the Philippines film institute as the film “Tibak: The Story of Kabataang Makabayan” was launched Monday.

Directed by veteran journalist Arlyn dela Cruz, the film looks back the founding of the revolutionary youth organization that started the national democratic revolution in the Philippines. # (Divine C. Miranda)

Read more

ITANONG MO KAY PROF: Unilateral Ceasefire at Usapang Pangkapayapaan

Itanong Mo Kay Prof
Hinggil sa unilateral ceasefire at usapang pangkapayapaan
August 3, 2016

Opening Spiel ni Prof. Sarah: Mainit na pagbati sa mga tagapakinig ng Itanong Mo Kay Prof. Muli nating makakapanayam ang Chief Consultant ng NDFP para sa Usapang Pangkapayapaan at tagapangulo ng International League of People’s Struggles.

Naging malakas ang ugong ng tunggalian sa pagitan ng mga personaheng nanawagan ng Peace Talks o Usapang Pangkapayapaan. Kamakailan ay nagkaroon ng palitan sa pagkokomento sina Presidente Duterte at Professor Jose Maria Sison, isa sa mga susing konsultant ng National Democratic Front of the Philippines at founding chairpersong ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dumulo naman sa pagpapapahayag ng pagnanais ang bawat panig ng pagsusulong ng Usapang Kapayapaan.

Pero marami tayong dapat maintindihan tungkol sa Peace Process. Ano nga ba yung unilateral ceasefire? Kailan ito idinedeklara at pwede pala itong bawiin? Mayroon bang bilateral ceasefire? Kung gayon ay paano ba natin ito ilulugar at uunawain?

Ngayong batid na natin na hindi magiging madali ang Peace Talks at may mga aspeto ito na hindi kaagad nauunawaan ng mga bagong umaantabay sa usapin, makakasama nating muli si Professor Jose Maria Sison para sa mga tanong na nangangailangan ng agarang paglilinaw. Maalab na pagbati sa inyo Professor Sison at mabuhay ang inyong walang pagod na gawain para sa makatarungang kapayapaan!

Pagbati ni JMS: Maalab na makabayang pagbati sa inyo Prof. Sarah Raymundo at sa lahat ng ating tagapakinig. Salamat muli sa pagkakataon na makipanayam ko kayo tungkol sa usapin ng ceasefire at sa usapang pangkapayapaan.

Mga Tanong:

1. Prof Sison, ipaliwanag po muna natin sa ating mga tagapakinig ano ang ibig sabihin ng unilateral ceasefire? Ano naman po ang bilateral ceasefire?

JMS: Ang ibig sabihin ng unilateral ceasefire ay isahang-panig na pagtigil-putok batay sa kautusan ng isang panig sa kanyang sariling armadong pwersa. Pwedeng sabayan ito o sundan ng kabilang panig ng gayunding utos sa kanya ring sariling armadong pwersa. Nangyayari ang magkatugong ceasefire kapag may nauna nang kasunduang maaaring nakasulat o di nakasulat. Sa Oslo Joint Statement ng Hunyo 15, may kasunduan na pag-usapan sa resumption of formal talks ang mode of ceasefire kaugnay ng release ng lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng amnesty proclamation. Pero nagmadaling mag-unilateral ceasefire ang panig ng gubyernong Duterte.

Sa unilateral ceasefire order ni President Duterte sa SONA noong Hulyo 25, isang sentence lang ang ginamit niya para mag-anunsyo ng order sa kanyang armadong pwersa. Sa sumunod na araw Hulyo 26, nag-issue ang AFP ng operating guidelines na tinawag na Suspension of Military Operations o SOMO. Sa Hulyo 27 naman, nag-issue ang PNP ng Suspension of Police
Operations o SOPO. Pinakamabuti sana kung nagpalitan muna ng kopya ng unilateral ceasefire order ang GRP at NDFP para naitakda ang common date of effectivity ng mga ito.

Maliwanag na may bilateral ceasefire kapag pinagkasunduan ito sa isang dokumento na pinagkaisahan at pinirmahan ng magkabilang panig at siyang magiging batayan ng pagtigil- putok ng magkabilang panig. Ang magkahiwalay o unilateral ceasefire ay mas madaling sulatin ng bawat panig at pwede ring preparasyon o batayan ang mga unilateral ceasefire declaration para gumawa ng bilateral ceasefire agreement na nakalahad sa iisang dokumento na pinagkasunduan ng magkabilang panig. Sa nakatakdang formal talks sa Oslo nang Agosto 20 hanggang 27, pwedeng magpalitan ng unilateral ceasefire orders sa umpisa at pagkatapos sikapin na batay sa mga ito gumawa ng iisang bilateral ceasefire agreement.

2. Anuman ang anyo ng ceasefire, papayag ba ang NDFP na makipag-ceasefire sa gobyernong Duterte kahit wala ang ipinangako niyang pagpapalaya ng political prisoners sa pamamagitan ng amnesty at walang pag-urong ng mga pwersa ng AFP at PNP mula sa inukupa ng mga ito na mga komunidad , mga iskwela, klinika at barangay hall? Paano naman din po yong sabu ng PNP na ipagpapatuloy ang mga legal offensive?

JMS: Ang NDFP hindi papayag sa anumang ceasefire kung hindi maunahan o masabayan ng pagpapalaya sa lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng marangal na amnestiya. Hindi makatarungan ang pagkulong sa kanila. Labag sa CARHRIHL at Hernandez political offense doctrine ang pagkulong sa kanila. Gawa-gawa ng militar ang mga paratang na common crimes sa mga rebel suspect.

Kung wala man lang na pag-urong ng mga pwersa ng AFP at PNP mula sa inukupa ng mga ito na mga komunidad , mga iskwela, klinika at barangay hall, sasabihin ng masa na pinapatay ang rebolusyon nang wala silang pakinabang bilang mga biktima ng panunupil, pang-aapi at pagsasamantala. Hindi mangyayari ang ceasefire kung yong tinagurian ng PNP na legal offensive ay patuloy at magfabricate ng mga charges of common crimes para lamang ibilanggo ang mga social activist at rebel suspect.

3. Bakit napakahalaga ang usapin ng ceasefire sa anumang panig sa gera sibil ? Anong pakinabang ng gubyerno? Ano naman sa NDFP? Ano ang pakinabang para sa NPA? Paano naman nagkakasundo na mag-ceasefire ang dalawaqng panig?

JMS : Laging mas interesado ang reakyonaryong gubyerno sa ceasefire dahil nais palitawin na ang dahilan ng kahirapan ay ang pakikibaka ng masang anakpawis at hindi ang mga dayuhang monopolyo kapitalista, mga malaking komprador at asendero. Gustong sisihin ng reaksyonaryong gobyerno ang mga rebolusyonaryo at masa mismo at takpan ang pagsasamantala at pang-aapi ng imperyalismo at mga mapagsamalantalang uri.

At kung tigil putok na ang NPA hindi na siya makakalaban para sa mga karapatan at interes ng mga inaapi at pinagsasamantalahan, hindi na makakapagparami ng armas sa pamamagitan ng mga taktikal na opensiba at pwede pang magkaroon ng tendensiya ang mga mandirigma na hindi na maging mapagmatyag at nais ng magsibilyan dahil wala nang labanan.

Ang NDFP ay hindi basta bastang pumapasok sa ceasefire agreement kung walang mabuting dahilan at kabutihan para sa masa at mga rebolusyonaryo, tulad ng pagpapalaya sa lahat ng bihag, pagpapahusay ng kalagayan para sa peace negotiations at paghahanda ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan para harapin ang iba pang kaaway o lutasin ang problemang dapat lutasin para sa kabutihan ng bayan. Pumayag ang NDFP sa ceasefire dahil sa ipinangako ni Duterte na palalayain ang lahat ng political prisoner.

Ang gubyerno laging nagmamaneobra na magceasefire para itulak ang kilusang rebolusyonaryo sa capitulasyon o lumikha ng mga hidwaan sa hanay ng mga rebolusyonaryo. Lumang taktika ng kaaway na mangako ng pagpapalaya sa mga bihag at hindi tutuparin ang pangako para magsisihan at maghidwaan ang mga rebolusyonaryo kung magka-ceasefire kahit na hindi tinupad ng gubyerno ang mga pangako.

4. Ano ang inyong pagtingin sa mga nagiging reaksyon at desisyon ni Pangulong Duterte sa usapin ng ceasefire? Ito po ay partikular sa deklarasyon niya ng unilateral ceasefire noong SONA, July 25, at ang pagbawi naman niya nito noong Sabado, July 30, alas syete ng gabi?

JMS : Nang gumawa ng anunsyo tungkol sa ceasefire ang presidente sa kanyang SONA noong Hulyo 25, sinabi niyang ito ́y effective immediately. Pero wala pang teksto ang kanyang ceasefire order. Noon pa lang na Hulyo 26 at 27 ito nagkalaman sa anyo ng SOMO ng AFP at SOPO ng PNP.

Noong araw mismo ng SONA nagpahayag kami ni Ka Louie Jalandoni ng pagwelcome sa announcement ni Duterte. Sumulat agad si Ka Louie kay Bebot Belo bilang katapat niyang chief negotiator ng Duterte government para hingin ang kopya ng ceasefire order at sabihin na sa Agosto 20 pa pwedeng opisyal na magpalitan ng opisyal na kopya ng ceasefire order para sikapin na gumawa ng bilateral ceasefire agreement.

Nang manghimasok ang Army at CAFGU sa Kapalong nong Hulyo 27 , tinambangan sila ng NPA yunit doon. Agad sinabi ni Duterte na lumabag ang NPA sa kanyang ceasefire order at kailangang magpaliwanag ang CPP at NPA within 24 hours, samantalang ang mga pwersa ng kanyang gobyerno ang siyang lumabag sa kanyang ceasefire order. Walang bisa ang kanyang ceasefire order sa NPA dahil ang ceasefire ni Duterte ay order lamang sa sarili niyang mga pwersa–ang AFP at PNP at dapat kabilang ang CAFGU na hindi binanggit–na siyang dapat niyang hiningan ng paliwanag o inimbistiga bago magsalita tungkol sa violation.

Hindi saklaw ng ceasefire order ni Duterte ang mga pwersa ng NPA at wala itong paglabag sa anumang ceasefire dahil wala pa namang order ang CPP.

5. Ano po ang naging pakiramdam ng Communist Party of the Philippines (CPP) ng binigyan ng ultimatum ni Pangulong Duterte ang inyong Partido na magpaliwanag hinggil sa naganap na engkwentro ng AFP at NPA sa Davao del Norte noong July 27? Marami po kasing nagulat sa kanyang naging pahayag at tila may pagbabanta na maaapektuhan ang usapang pangkapayapaan.

JMS : Makikita natin ang pakiramdam ng CPP sa pagpapalagay nitong unreasonable at presumptuous si Duterte na magbigay ng ultimatum at banta sa mga pwersang rebolusyonaryo tungkol sa insidente sa Kapalong. Hindi marapat na umasta syang amo ng mga rebolusyonaryong pwersa. Sa katotohanan ang kanyang Army at CAFGU ang lumabag o sumuway sa kanyang unilateral ceasefire order.

Nang may ulat na ang NPA tungkol sa panghihimasok ng Army at CAFGU sa Kapalong, naglabas si Duterte ng isa pang ultimatum sa NDFP na mag-issue ng unilateral ceasefire order bago alas singko ng hapon ng Sabado, Hulyo 30. Sa hapon ng Hulyo 30 nag-abiso sa publiko ang CPP Media Bureau na magpapahayag ang CPP ng kanyang sariling unilateral ceasefire order alas otso ng gabi. Pero alas siyete pa lamang, binawi na ni Duterte ang kanyang unilateral ceasefire.

6. Isang oras lang po ang pagitan ng pagbawi ni Pangulong Duterte sa ceasefire at ang tangkang maglabas din ng pahayag mula sa CPP na magkaroon din ng sariling ceasefire ang armadong kilusan, bakit daw po hindi kaagad ito inilabas ng maaga ng CPP?

JMS : Nakapanghihinayang nga na hindi nakapagpasensya si Duterte. Ano ba naman ang isang oras pang paghihintay kaugnay ng isang napakaselang bagay kaugnay ng paglutas sa sandatahang labanan?

Nabimbin ang sariling ceasefire order ng CPP dahil hindi naibigay ng mas maagap ng panig ni Duterte ang kanilang SOMO at SOPO at dahil kinakailangan ang panahon para talakayin ang mga ito at isulat ang katumbas na ceasefire order ng CPP.

7. Sa inyo pong pagtingin Prof. Sison, maaapektuhan po ba talaga ang usapang pangkapayapaan ng mga nagaganap ngayon sa pagitan ng gubyernong Duterte at CPP/NPA/NDF? Kamusta po ang lagay ng inyong rebolusyonaryong pwersa sa kanayunan? Hindi po ba kayo nagkakagulo sa ganitong klaseng pihit ng mga pangyayari?

JMS : Bagamat nagkaroon ng palitan ng maainit na salita, sinasabi naman ng dalawang panig na itutuloy pa rin ang pormal na pag-usap sa Oslo sa Agosto 20 hangang 27 at sinisikap nila na magkaroon ng palitan ng unilateral ceasefire order. Sa tingin ko, matutuloy ang formal talks sa Oslo bastat ma-release ang 22 NDFP consultants na di makatarungang ibinibilanggo at ang karamihan o lahat ng 87 political prisoners na may sakit, matatanda, sobra nang tagal sa preso at mga babae. Tiyak na magkakaroon ng ceasefire kung palayain ang lahat ng political prisoners sa pamamagitan ng amnesty.

Maayos ang mga pwersang rebolusyonaryo sa kanayunan. Naka-active defense mode ang NPA habang naghihintay ng unilateral ceasefire order mula sa Komite Sentral ng CPP.

8. Kung hindi pa mairelease ang 22 NDFP consultants at 87 humanitarian cases ng political prisoners bago Agosto 20, ano ang mangyayari ? Matutuloy pa ba ang formal talks nitong Agosto?

JMS : Kung kulang na kulang sa bilang ng binanggit mong political prisoners ang marelease bago Agosto 10, magpapaabot na ang NDFP negotiating panel sa GRP negotiating panel na kailangan nila ng karagdagang panahon para magtuon sa pagrelease ng mga kawawang political prisoners bago magformal talks sa Oslo. Kawawa sila dahil sa parang nasa roller coaster sila. Umaasa silang mapapalaya, pagkatapos hindi pala.

9. Ngayong wala na pong ceasefire, ano na po ang mangyayari sa hanay ng rebolusyonaryong kilusan?

JMS : Batay sa sariling mga pahayag, maayos, masigla at sumusulong ang kilusang rebolusyonaryo. Masigasig na umaandar ang Partido, ang mga organisasyong masa, ang mga yunit ng hukbo at mga organo ng kapangyariyang pampulitika sa mga lokalidad. Mas problematiko ang katayuan ng NPA kung may ceasefire. Para manatili ang pagkakaisa at disiplina ng mga mandirigma, gawin silang okupado sa politico-military training, gawaing masa, produksyon, cultural work, pagsugpo sa droga at iba pang krimen, pagpapahigpit ng mga ugnay sa masa at iba pang gawain.

10. Ano ang inyong mensahe sa mga kasapi ng CPP/NPA/NDF? Ano naman po ang mensahe ninyo sa mamamayang Pilipino?

JMS: Mensahe ko sa mga kasama sa CPP, NPA at NDFP na magpakatatag tayong lahat sa linya ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Ito ang linya ng digmang bayan. Ito rin ang linya sa peace negotiations. Hanggang ngayon, sinisikap nating himukin na maging mayor na alyado si Presidente Duterte sa pagsusulong ng pakikibaka para sa pambansa at panlipunang kalayaan ng sambayanang Pilipino.

Ang mensahe ko sa sambayanang Pilipino: Nasa inyong mga kamay ang pagsulong at tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Nakasalalay sa inyo ang pagpapalakas, pagsulong at tagumpay ng mga pwersang rebolusyonaryo.

Extro ni Prof Sarah: Maraming salamat Professor Sison! Ito po si Sarah Raymundo, aktibista ng Congress of Teachers for Nationalism and Democracy (CONTEND) at guro ng Unibersidad ng Pilipinas.

Isa na naman pong malaman at matalas na pakikipagtalastasan ang hatid ng ating mga tanong kay Prof. Sison. Lagi nating tandaan, ang usapang kapayapaan ay usaping pang-sambayanan. Ang usapang kapayapaan ay tungkol sa makasaysyan at pinakamatatayog na pangarap at adhikain ng sambayanang Pilipino para sa pabansang paglaya, demokrasya, at panlipunang hustisya. Karapatan nating makibaka para sa pambansang paglaya at demokrasya na ang layon ay makatarungang kapayapaan. Tungkulin natin ang magtagumpay.

Consequences of the judgement in favor of the Philippines against China’s false claims of indisputable sovereignty

By Prof. Jose Maria Sison

Founding Chairman, Communist Party of the Philippines,

and Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines

July 13, 2016

 

THE PHILIPPINES is now in an overwhelmingly superior or far more advantageous position than ever before in legal, political and material terms after the clear-cut judgment of the Arbitral Tribunal in favor of the Philippines against China’s spurious claims of historic rights over more than 90 per cent of the South China and in particular over more than 80 per cent of the exclusive economic zone and 100 per cent of the extended continental shelf of the Philippines in the West Philippine Sea. Read more

GPH, NDFP mull rescheduling talks

THE RESUMPTION of formal peace negotiations between the Rodrigo Duterte government and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) may be rescheduled to later dates.

NDFP chief political consultant Jose Maria Sison said the formal Oslo talks originally scheduled on the third week of this month may be adjusted to either July 27 to August 2 or the 15th to the 17th of next month to give time to the Government of the Philippines (GPH) to effect the releases of political prisoners.

In an interview, Sison said the NDFP is prepared to engage the GPH in peace negotiations on the assumption that previous signed statements are affirmed and 109 political prisoners are released ahead of more than 400 others.

Twenty two of the 109 detainees are NDFP consultants and staff to the peace process while the remaining 87 are “sickly, elderly, overly long-term and women political prisoners.”

President Duterte, however, said in his speech at the Philippine Air Force anniversary celebration last July 5 he is only willing to give NDFP consultants and alleged Communist Party of the Philippines top leaders Benito and Wilma Tiamzon, among others, safe conduct passes to participate in the talks.

Here is Kodao Productions’ interview with NDFP’s Sison:

1.  How sure is the NDFP that Pres. Duterte would fulfill his earlier promises that he will release a) all political prisoners, or b) just the JASIG (Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees) holders and the sick, elderly, long-held detainees first?

Jose Maria Sison: Despite any apparently self-contradictory impromptu statements from President Duterte himself, the NDFP is prepared to engage in peace negotiations with the GPH on the assumption that the previous agreements shall be affirmed and that 22 JASIG-protected political prisoners and the 87 sickly, elderly, overly long-term and women political prisoners will be released ahead of more than 400 political prisoners who shall be released by general amnesty in connection with an interim ceasefire. In the course of the peace negotiations, the GPH position under the Duterte government will unfold and the NDFP will respond accordingly. The pace and outcome of the negotiations will be determined by the willingness of the negotiating parties to satisfy the demand of the people for full independence, democracy, social justice and all-round development. Any presumption that the NDFP can be bamboozled into submission is false. It has long experience in waging armed and other forms of struggle.

2.  Will the NDFP still be willing to resume the formal talks in two weeks’ time if Pres. Duterte will only issue a safe conduct pass for Benito Tiamzon and Wilma Austria-Tiamzon? Why/Why not?

JMS: The NDFP has already informed the GPH side that the resumption of formal talks may be either from July 27 to August 2 or from August 15 to 22, depending on the success of the GPH at effecting the release of the 22 JASIG-protected political prisoners as well as that of most of the 87 political prisoners who are sickly, elderly, overly long in prison and women. The NDFP is willing to give the GPH ample time to effect the releases.

(Note:  The July 27-August 2 date is actually a proposal from the newly-constituted GPH Negotiating Panel, Sison told Kodao.)

3.  What can you say about President Duterte’s statement at the PAF anniversary celebrations, particularly the following: “”Good that we are talking to the Communist Party of the Philippines. It’s doing well and we hope to have a firm agreement by the end of the year if Sison would come home. I am ready to give him a safe conduct pass. And ‘yung Tiamzon spouses pati si Jalandoni. I am not ready to release everybody. Only after the success of the talks, if there’s one coming our way bago ko sila i-release, now we can grant amnesty but they have to lay down their arms.”

JMS: In his speech before the Philippine Air Force generals, President Duterte did not find it necessary to explain the release of current political prisoners by general amnesty in connection with the interim ceasefire agreement. Quite a number of people who do not seriously study the substantive agenda of the GPH-NDFP gloss over the fact that the last item is the making of a Comprehensive Agreement on the End of Hostilities and Disposition of Forces. This agreement will involve amnesty of the leaders, commanders and combatants of both conflicting parties. The interim ceasefire is a preparation for the final ceasefire at the end of the entire peace negotiations.

4.  What should peace advocates and the Filipino people do to support the resumption of the formal talks later this month?

JMS: The Filipino people and the patriotic and progressive forces should persevere in calling for the release of all the political prisoners and for the resumption of the peace negotiations.  #

(Raymund B. Villanueva)

 

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on peace talks under Duterte

PODCAST: Usapang Pangkapayapaan

Intro ni Prof. Sara: Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng ating programang Itanong Mo Kay Prof! Muli nating makakapanayam ang founding chairperson ng Communist Party of the Philippines, Chief Consultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa Usapang Pangkapayapaan, walang iba kung hindi si Propesor Jose Maria Sison.

Opening Spiel ni Prof. Sarah: Malugod na sinasalubong ng mga makakaliwang puwersa sa lipunang Pilipino ang mga progresibong pahayag  ni Mayor Rodrigo Duterte mula nang lumitaw na siya ang binoto ng milyung-milyong Pilipino sa isang eleksyong napakataas ng bilang ng mga mamamayang lumahok sa proseso at bumoto ng kanilang mga kandidato. Bukas sa Kaliwa si President-elect Duterte, napakalayo sa disposisyon ng papalitan niyang si President Noynoy Aquino na popular na halal din ng mamamayan, pero sagad ang pagkareaksyunaryo at anti-mamamayan.

 Maituturing na matatapang na hakbang ang ginagawa ni Duterte upang abutin ang Kaliwa, isang puwersa sa lipunang Pilipino na may malawak at malalim na kaugnayan sa pangaraw-araw na buhay ng masang Pilipino, lalo na ng masang anakpawis.

 Nariyang magdesisyon si Duterte na isalalay sa CPP ang pagrerekomenda ng dalawang mahalagang pusisyon sa gabinete, ang DAR at ang DSWD. Dalawang kilala at beteranong aktbista ng Pambansa Demokratikong Kilusan ang gagampan dito, si Cong. Ka Paeng Mariano ng Anakpawis Partylist, kilala ring mass lider ng KMP. At si Propesor Judy Taguiwalo ng UP at Alliance of Concerned Teachers, aktibista ng Martial Law, nag-underground upang magorganisa ng masang titindig laban sa diktaturyang Marcos, naging bilanggong pulitikal. Hindi nalalayo sa tono ng Kaliwa, di lang minsang naipahayag at naipakita ni Duterte ang kanyang kawalan ng interes sa pagpapakatuta sa dayuhang imperyalista, ang US.

 Ngunit higit sa lahat, nagdeklara si Duterte na magkakaroon ng Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng administrasyon at ng CPP-NPA-NDF. Para sa CPP-NPA-NDF at mga laksa-laksang mamamayan, ito ang tinatayang pinakamahalagang ebidensya ng sinseridad ni Duterte upang patunayan ang kagustuhan niyang magpatupad ng mga pagbabago. “Change is coming” ang sabi pa nga ng kanyang campaign slogan.

Pagusapan natin ang Usapang Pangkapayapaan kasama si Prop. Jose Maria Sison. Maalab na pagbati, Prof. Jose Maria Sison!

JMS: Maalab na makabayang pagbati sa lahat ng ating kababayan! Napapanahon po at angkop ang paksa ng panayam na ito tungkol sa usapang pangkapayapaan. Matagumpay na naisagawa namin ang preliminary talks sa Oslo noong Hunyo 14 at 15 para ihanda ang resumption ng formal talks sa ikatlong linggo ng Hulyo.

Prof. Sarah: 1. Prof. Sison, bago po tayo magpalawig sa isyu ng usapang pangkapayapaan, maaari po bang maipaliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig ano ang ibig sabihin ng peace talks o usapang pangkapayapaan?

JMS: Ibig sabihin po ng usapang pangkapayapaan ay negosasyon sa pagitan ng Government of the Philippines (GPH) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para gumawa ng mga kasunduan  na naglulutas sa mga problemang naging dahilan ng gera sibil sa pagitan ng dalawang panig. Batay sa mga kasunduan, matitigil ang sandatahang labanan at magkakaroon ng makatarungan at matibay na kapayapaan sa ating bayan.

Prof. Sarah: 2. Bakit po ito ginagawa ng Gubyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines? Ano po ba ang mga pinag-uusapan ng dalawang panig at bakit ito sinusubaybayan ng ating mga kababayan?

JMS: Ginagawa ng Gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines ang usapang pangkapayapaan dahil sa tulak ng sambayanang Pilipino at dahil sa matinong pag-iisip na mas mabuting  harapin  ang mga problemang dahilan ng gera sibil, magkaroon ng kapayapaan at magkaisa sa pagsasakatuparan ng mga pundamental na reporma sa lipunan, ekonomya at pulitika.

Sinusubaybayan ng lahat ng ating kababayan ang usapang pangkapayaan dahil sa tumitinding krisis at hirap ng buhay at nais nilang magkaroon ng makabuluhang  pagbabago sa pamamagitan ng mga reporma. Nais nilang mapalaya sa garapal na pang-aapi at pagsasamantala. Nais nilang marespeto ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes nila. Nais nilang magkaroon ng pag-unlad ng ekonomya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa at iba pang reporma.

 Prof. Sarah: 3. Ano naman ang ibig sabihin ng preliminary talks, kagaya ng naganap sa Oslo, Norway nitong June 14 at 15 na dinaluhan ng mga bagong ng GPH peace negotiators na sina Jesus Dureza,Silvestre Bello III at Hernani Braganza para makipag-usap sa NDFP?

JMS:  Preliminary talks ang tawag sa aming pag-uusap sa Oslo dahil kailangang linawin at ihanda muna ang  adyenda ng formal talks na muling isasagawa sa panahon ng papasok na administrasyon ni Presidente Duterte. Nabimbin ang usapang pangkapayapaan sa mahabang panahon dahil sa pagsabotahe nina Aquino at OPAPP secretary Deles. Mauumpisahan muli ang  formal talks kapag mag-umpisa na ang panunungkulan ng bagong administrasyon.

Prof. Sarah: 4. Maaari po ba ninyong maibahagi sa amin ano ang makabuluhang inabot ng preliminary talks sa pagitan ng GPH at NDFP noong June 14 at 15?

JMS: Mababasa sa Joint Statement ang bunga ng preliminary talks. Itinakda nito ang adyenda ng formal talks sa Hulyo. Kasama sa adyenda ang apirmasyon ng mga dating kasunduan magmula sa The Hague Joint Declaration, ang balak na pabilisin ang usapang pangkapayapaan, ang pagpapalaya sa mga political prisoner sa pamamagitan ng general amnesty at ang interim ceasefire o pansamantalang pagtigil ng putukan.

Itinakda rin sa Joint Statement na palayain agad ang mga nakabilanggong consultant ng NDFP para makasama sila sa formal talks alinsunod sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Isasabay na rin ang pagpapalaya ng mga political prisoner na may sakit, matatanda at mga babae.

Prof. Sarah: 5. Sa kabila po ng sinseridad na ipinapakita ni Presidente Duterte sa usapin ng pakikipagkaisa sa mga “left” at ang pag-uumpisa ng peace talks, meron pa ring mga naninira at bumabatikos na hindi umano magtatagumpay ang usapang pangkapayapaan. Ano po ang inyong opinyon hinggil dito, Prof. Sison?

JMS: Mas malaki ang posibilidad ngayon na umabante ang usapang pangkapayapaan hanggang sa matagumpay na kongklusyon dahil sa may mas mataas na antas ng political will o determinasyon ni Duterte kaysa sa mga nakaraang presidente na gawin ang dapat gawin para sumulong ang usapan at pagkakasundo. Malaki ang pag-unawa niya sa makaturangang layunin ng rebolusyon dahil naging estudyante ko siya at naging miembro ng Kabataang Makabayan.

Naging opisyal ng  Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy noong 1986 at ng Partido ng Bayan noong 1987. Tatlong dekada ang haba ng magiting at maparaang kooperasyon niya sa kilusang  rebolusyonaryo sa Davao City.  Tinanggap niyang maging NDFP resource person noong 2012 hanggang sinabihan ng DILG na magwithdraw siya.May kabutihang loob siya. Siya ang nagboluntaryo na palayain ang lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng general amnesty. Gayundin inalok niya ang apat na cabinet post sa NDFP.

Prof. Sarah: 6. Magkakaroon po ba ng tigil-putukan o ceasefire sa pagitan ng AFP/PNP at NPA sa panahon ng formal peace talks? Paano po ito pinagkakaisahan ng dalawang panig – GPH at NDFP at gaano ito katagal? Magsisiuwian ba ang mga armadong pwersa ng CPP/NDFP at ano ang kanilang gagawin sa panahon ng tigil-putukan?

JMS: Magkakaroon ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng AFP/PNP at NPA sa panahon ng formal peace talks. May panimulang pag-uusap na tungkol sa modo o anyo ng ceasefire: mutual interim ceasefire agreement ba o independent but simultaneous ceasefire declarations bilang panimulang hakbang. Pag-uusapan pa ito nang masinsinan sa formal talks sa Hulyo.

Hindi magsisiuwian ang mga Pulang kumander at mandirigma ng NPA.  Para hindi sila mayamot habang may ceasefire: patuloy ang gawaing masa, politico-military training, produksyon, health program, cultural work, pagbabantay sa environment at likas yaman ng ating bayan, pagsugpo sa kriminalidad (laluna ang ilegal na droga at pagnanakaw) at pagpigil sa pang-aapi at pagsasamantala. Nananatili ang karapatan sa self-defense.  Ang matitigil ay mga sinadyang military campaigns and operations laban sa kabilang panig.

Prof. Sarah: 7. Sa tingin po ba ninyo Prof. Sison mababawasan na ang human rights violations ngayong mauupo na sa Malakanyang si Presidente Duterte? Ano po ang relasyon nito sa usapang pangkapayapaan?

JMS: Malaki ang mabawas na human rights violations kung wala nang military campaigns at operations na inilulunsad ng AFP, PNP at mga auxiliary forces laban sa NPA at sa masang anakpawis at mga katutubong komunidad. Sa gayon, mapapahusay ang atmosphere para sa usapang pagkapayapaan. Tungkol naman sa anti-criminality campaign ni President Duterte, may nagsasabing magbubunga ito ng maraming human rights violations.

Sa political campaign style ni Duterte, mahilig siya sa hyperbole tulad ng patabain niya ang mga isda sa Manila Bay para takutin ang mga kriminal at makuha niya ang sentimyento ng masa ng electorate. Pero tandaan na abogado at matalino siya. Alam niyang bilang Presidente na nakapokus sa kanya ang national at international attention. Aayaw yan sa peligro na masisiraan siya sa maraming paratang ng human rights violations.

 Sa takbo ng usapang pangkapayapaan at sa pag-unlad ng ceasefire at cooperation, nasa lugar ang NDFP na paalalahanan ang gobyernong Duterte na itaguyod at irespeto ang mga karapatang tao. Pagdating ng yugto na pagbubuo ng pambansang konseho at gobyerno ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at pag-unlad lalaki ang papel ng mga demokratikong pwersa sa loob at labas ng gobyerno.

Prof. Sarah: 8. Hinggil po sa planong pag-uwi ninyo sa Pilipinas Prof Sison, magkakaroon po ba ng problema o epekto sa usapang pangkapayapaan kung hindi kayo matutuloy na makabisita sa ating bayan? Ano na po ang iyong pananaw hinggil sa mga nang-uupat sa inyo na ginagamit nyo lang daw si Presidente Duterte para sa inyong kapakinabangan?

JMS: Kausap ko pa ang mga kasama at mga abogado kung ano ang mga legal precautions, security measures, kailan at gaano katagal ako makakadalaw sa Pilipinas. Mientras na hindi pa ako dadalaw sa Pilipinas, walang negatibong epekto sa usapang pangkapayapaan dahil sa ito naman ay gagawin sa Oslo at kung kinakailangan sa iba pang neutral venue abroad alinsunod sa existing agreement.

Mas mapanganib sa usapang pangkapayapaan kung ako ay uuwi at may masamang mangyari sa akin. May mga peace spoilers  na nag-aabang sa pagkakataong gumawa ng karahasan para mang-intriga at manggulo. Para maiwasan ito, puede pa ring magkita kami ni President Duterte sa Europe kapag magstate visit siya sa Norway, Netherlands at Vatican.

Parehas kami ni President Duterte na may pananaw na sikapin nating magkakaroon ng malaking pagbabago para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Sabi niya sa akin na muhing-muhi siya sa mga oligarko at dayuhang mapanghimasok at nais niyang magrebolusyon sa loob ng gobyerno. Sabi niyang siya ay Kaliwa at sosyalista.  Nasa kanya ang tungkuling patunayan  sa gawa ang kanyang salita. Magkakatulungan tayo habang ginagawa niya ang anumang mabuti para sa bayan.

 Prof. Sarah: 9. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang nananalig sa kabutihang idudulot ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP?

JMS: Ibayong itaguyod ang usapang pangkapayapaan at  tiyakin na magkasundo sa mga reporma na dapat gawin laban sa mga imperyalista at malalaking komprador at asendero. Isulong ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes. Dapat magkaroon ng ganap na pambansang kasarinlan, demokrasya, pag-unlad sa ekonomya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa, hustisya sosyal, pinalawak na libreng edukasyong publiko at makabayan at progresibong kultura.

Sa unang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Pilipinas, may presidente na nagsasabi sa bansa  na siya ay Kaliwa at sosyalista at nag-aalok ng apat na cabinet post sa Kaliwa. Nauna pa rito, sinabi niyang handa siyang magbuo ng coalition government na kasama ang mga komunista. Sikapin nating magkaroon ng isang pamahalaan ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at pag-unlad.

 Sagpangin ng sambayanang Pilipino at mga pwersang makabayan at progresibo ang mga pagkakataon na bunga ng  krisis ng naghaharing sistema, paglakas ng rebolusyonaryong kilusan at paglitaw ng presidenteng katulad ni Duterte. Nakakaintindi si President Duterte sa mga makabayan at progresibong simulain dahil dating kabilang siya sa Kabataang Makabayan, Nationalist Alliance, Partido ng Bayan at Bayan.

Maraming salamat po. Mabuhay kayo!

Extro ni Prof. Sarah: Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, nawa ay nalinawan tayong lahat sa mga usaping may  kaugnayan sa kapayapaan at ibayong kumilos at magpakilos upang tiyakin ang tagumpay nito.

Tandaan natin, nanantiling instrumento ng mga naghaharing uri sa lipunan ang estado. Hangad ng mga komunista, ng mga pulang mandirigma ng New People’s Army, ng mga rebolusyonaryong organisasyon na binubuo ng mga magsasaka, manggagwa, estudyante, guro, taong-simbahan, migrante, kababaihan, kawani ng gobyerno, artista sa gawawing kultural sa ilalim ng NDF na durugin ang estadong nagsisilbi sa iilan, agawin ito, at magtayo ng isang gobyernong mangangasiwa para sa interes ng nakararami, isang lipunang malaya na tumutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at hindi ang nakagisnan nating nambubusabos sa sambayanan. Ang ganitong porma ng demokrasya, ang ganitong uri ng gobyerno ay hindi nakasalalay kay Presidente Duterte kundi sa ibayong pagsisikhay ng mga rebolusyonaryo, mga organisadong mamamayan na patuloy na mag-aral , mag-organisa, konsolidahin ang makapangyarihang puwersa ng pagbabago–ang lakas ng sambayanang Pilipino–hanggang sa tagumpay. Paydayon!

Ito po si Sarah Raymundo, guro sa Unibersidad ng Pilipinas, aktibista ng CONTEND at Alliance of Concerned Teachers. Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

June 19, 2016

Interview: There are no problems if I don’t go to the Philippines–Sison

NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES (NDFP) Chief Political Consultant Jose Maria Sison told Kodao Productions there are difficulties in carrying out his plans for a homecoming in July.

In a Skype meeting with then candidate for the presidency Rodrigo Duterte several weeks ago, the now President-elect expressed his desire to meet his former professor for a one-on-one meeting.  After Duterte’s victory in the May 9 national elections, both he and Sison announced plans for Sison’s homecoming to affect the meeting. Read more

Disgusting, Sison says of US terror relisting

AT THE ‘Blue Meets Red’ forum at the Ateneo de Davao University last June 8, National Democratic Front of the Philippines (NDFP) spokesperson Fidel Agcaoili said their chief political consultant Prof. Jose Maria Sison’s planned homecoming to the Philippines is still a ‘ticklish’ issue owing to the United States recent relisting of the Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA) and Sison as ‘terrorist’.

Kodao interviewed Prof. Sison on his thoughts about this development. Read more

Joma to use Philippine passport in planned visit to homeland

JOSE MARIA SISON will use a Philippine passport if his planned return to the Philippines happens under the incoming Rodrigo Duterte government.

Sison said he intends to visit the Philippines as an act of goodwill in July or August if Duterte has already released the more than 500 political prisoners and that the formal talks between the Government of the Philippines (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) are going to be resumed.

“I have never lost my Filipino citizenship.  My Philippine passport was merely cancelled in 1988,” Sison said in an online interview.

Read more