Posts

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks, 2016 National Elections and ISIS (PART 3/3)


PART 3/3
August 7, 2015

Panayam ng Kodao Productions sa pamamagitan ni Prof. Sarah Raymundo ng CONTEND-UP kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapagnulo ng International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa peace talks, presidential elections at Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

On International Solidarity

1. Ano po ba ang ibig sabihin ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS?

JMS: Ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ay pangkat ng mga kontrarebolusyonaryo na inarmasan at sinanay ng CIA at ibang Western intelligence agencies para umastang mga Islamic fundamentalists at malulupit na jihadists para guluhin, panghinain o ibagsak ang mga estado sa Middle East na tutol sa mga patakaran at kilos ng US, Zionistang Israel at NATO sa rehiyon.

2. Bakit po sila gumagawa ng matitinding karahasan sa mga mamamayan ng Iraq, Syria at sa border malapit sa Turkey? Ano po ba ang gusto nilang mangyari sa pagsakop nila sa ilang bayan sa Iraq at Syria?

JMS: Ang matitinding karahasan sa mga mga mamamayan ng Iraq, Syria at sa border malapit sa Turkey ay may tangkang hindi lamang panghinain at ibagsak ang mga estadong hindi masunurin sa US kundi bigyang daan at dahilan ang US na salakayin at bombahin ang mga naturang estado at magtayo ng isang puppet state.

3. Parang taong 2013 ay nagsimula ng maging matunog ang pangalang ISIS sa daigdig at ngayon ay mas lumaki na ang saklaw ng kanilang kapangyarihan sa Iraq at Syria, at naghahasik na rin ng takot sa mga katabi pang bansa. Paano po kaya mapapatigil ang mga karahasang ginagawa nila — kasama na ang pananakop ng mga bayan, pagkidnap, pagtorture, pagpugot ng ulo, pangre-rape at pagmasaker, sa maraming inosenteng sibilyan sa Iraq, Syria at Turkey?

JMS: Parang lumalaki at lumalawak ang ISIS dahil sa tuluy-tuloy na pagsuplay ng armas, pagkain, mga sasakyan at iba pa sa kanila ng US, UK, Saudi Arabia, Turkey at iba pang sponsor nila. Pero sa totoo nanghina na ang ISIS sa lugar ng mga Sunni sa Iraq dahil sa mga kabangisan nila. Dahil sa tulong ng US at Turkey nakakapanggulo sila sa Syria. Pero mabisang linalabanan at tinatalo sila ng mga Kurdo sa Rojava. Ang tanging paraan para patigilin ang karahasan ng ISIS ay gapiin sila sa larangan ng digmang bayan.

4. Ano po ang mensahe ng ILPS sa huling insidente na kinasangkutan ng isang IS suicide bomber sa masaker sa Suruc, na pumatay sa 30 kabataang aktibista at mahigit 100 ang nasugatan?

JMS: Kinondena ng ILPS ang masaker ng 31 kabataang aktibista at pagsugat sa higit na isandaang kabataan sa pamamagitan ng suicide bomber ng ISIS na sadyang pinalusot o pinapasok ng mga militar ng Turkey na may kontrol sa loob at paligid ng bayan ng Suruc. Nanawagan ang ILPS na gumawa ang mga member-organisation at mga alyado nito ng mga pahayag at kilos protesta para ihantad at kondenahin ang sabwatan ng Turkey at ISIS.

Maraming salamat sa panayam na ito. Prof. Sarah Raymundo.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks, 2016 National Elections and ISIS (PART 2/3)


PART 2/3

ITANONG MO KAY PROF
AUGUST 7, 2015

Panayam ng Kodao Productions sa pamamagitan ni Prof. Sarah Raymundo ng CONTEND-UP kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapagnulo ng International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa peace talks, presidential elections at Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

On 2016 Presidential Elections

1. Nasa moda na po ng election para sa 2016 ang mga pulitiko sa bansa. Sa tingin po ba ninyo may pag-asang ibibigay sa mamamayang Pilipino ang susunod na presidente mula kina Binay, Mar Roxas, Poe at Duterte? Ano po ang inyong masasabi sa mga kakandidatong ito sa pagkapangulo kung sakali?

JMS: Lahat ng kandidatong binanggit mo ay hindi pa naglalahad ng masaklaw at malaman na programa para itaguyod ang pambansang kasarinlan, demokratikong kapangyarihan ng mga anakpawis, hustisya sosyal, kaunlaran sa pamamagitan ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisayon at makabayan at progresibong kultura. Kung gayon, hindi pa sila nagbibigay ng malinaw na patutunguhan ng mga mamamayang Pilipino.

2. Meron po ba kayong susuportahang kandidato para sa pagkapangulo? Ano po ang mga criteria na dapat taglayin ng susunod na pangulo ng Pilipinas?

JMS: Wala pang malinaw na batayan ninumang makabayan at progresibo para suportahan ang alinman sa mga kandidato. Dapat isaalang-alang at tupdin ng kandidato bilang kriterya ang mga puntong nabanggit ko na dapat taglayin ng isang programang makabayan at progresibo. Si Duterte pa lamang ang naghuhudyat sa publiko na nais niyang magbuo ng coalition government na kabibilangan ng mga makabayan at progresibo at isasagawa niya ang mabilis at seryosong peace negotiations sa NDFP.

3. Ano po ang mensahe ninyo sa sambayanang Pilipino sa darating na eleksyon sa 2016?

JMS: Ang payo ko sa mga botante: Piliin ang kandidatong pinaka-makabayan at pinaka-progresibo. Kung ang kandidatong ganito ay hindi mananalo o kung mananalo man subalit balusabas pala, dapat handa ang mamamayang Pilipino na labanan ito kapag nasa poder na. Tama lamang na may mga pwersang rebolusyonaryo ng bayan. Magkakaroon sila ng dahilan na ipagpatuloy at isulong ang armadong rebolusyon.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks, 2016 National Elections and ISIS (PART 1/3)


PART 1/3

ITANONG MO KAY PROF
AUGUST 7, 2015

Panayam ng Kodao Productions sa pamamagitan ni Prof. Sarah Raymundo ng CONTEND-UP kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapagnulo ng International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa peace talks, presidential elections at Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

JMS: Makabayang pagbati sa inyo, Prof. Sarah Raymundo. Maraming salamat sa paanyayang makipanayam sa inyo.

On Peace Talks

1. Ano po ang masasabi ninyo sa patuloy na paghahanap at paghuli sa mga NDFP Peace Consultants ng gubyernong Aquino, kagaya ng pag-aresto at pagditene kay Maria Concepcion Araneta-Bocala, isang JASIG holder mula sa Panay nitong August 1?

JMS: Walanghiya talaga ang rehimeng Aquino at mga alipuris nitong militar. Wala silang respeto sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees kung saan nakasaad na huwag manmanan, huwag arestuhin at huwag ibilanggo ang mga consultants ng NDFP. May document of identification si Kasamang Concepcion Araneta-Bocala bilang patunay na may safety and immunity guarantees. Dapat hindi siya minanmanan, hinuli at ibinilanggo.

2. Marami din pong nakapansin na walang sinabi si Pnoy sa kanyang huling SONA hinggil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP. Ano po ang komento ninyo dito?

JMS: Palatandaan ito na walang interes si Aquino sa peace negotiations sa pagitan ng GPH at NDFP. Wala namang interes si Aquino sa pagiging presidente kundi manilbihan sa kanyang mga bos na Kano at mga kapwa niyang malalaking komprador at asendero, lalong magpayaman sa pangungurakot bilang pork barrel king at manupil sa mga makayaban at progresibong pwersa.

3. Parang lumiliit na rin po ang pag-asa sa natitirang panahon ni Pnoy sa Malacañang para sa muling paghaharap ng GPH at NDFP, ano po ang epekto nito sa NDFP?

JMS: Totoong maliit na ang panahon para magharap ang mga negotiating panel ng GPH at NDFP. Sa tingin ng NDFP, mas mabuti pang hintayin ang susunod na presidente. Kung intelihente at hindi kasingbobo ni Aquino, makikipagnegotiate dahil lalala ang krisis ng sistemang mundial ng kapitalismo at ng lokal na naghaharing sistema at dahil lalong lalakas at lalawak pa ang mga pwersang rebolusyonaryo sa darating na taon.

4. Sa inyong pananaw ano rin po ang epekto ng pagpatay kay Kumander Parago o Leoncio Pitao sa buong rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng CPP?

JMS: Galit ang masang Pilipino na pinaslang ng mga pasista ang isang taong marangal at may sakit. Martir at bayani si Ka Parago. Inspirasyon siya ng buong rebolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Lalong determinado na lumaban ang mga kadre at mandirigmang sinanay at pinamunuan niya sa nakaraang 37 taong pagkilos.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on China and US aggression in the Philippines

Itanong mo kay Prof
June 9, 2015

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison, Chairperson, International League of People’s Struggle (ILPS) hinggil sa usapin ng panghihimasok ng mga bansang China at Amerika sa kalupaan ng Pilipinas. Si Prof. Sarah Raymundo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND) ang pangunahing tagapagpadaloy at tagapagtanong.

Mga Tanong:

1. Ano po ang pahayag ng International League of People’s Struggle o ILPS hinggil sa mainit na usapin ng panghihimasok ng bansang Tsina at Amerika sa mga teritoryong saklaw ng pag-aari ng Pilipinas?

JMS: Maalab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Raymundo.

Binabatikos at linalabanan ng International League of Peoples’ Struggle o ILPS ang panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea, ang mga reklamasyon na ginagawa ng Tsina sa Kalayaan group of islands na malapit sa Palawan at ang pag-okupa ng Tsina sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na malapit sa Zambales.

Binabatikos at linalabanan din ng ILPS ang rotational deployment ng US forces sa ilalim ng Visiting Forces Agreement at pagtatayo ng mga US military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement.

2. Matagal ng tumututol ang mamamayang Pilipino sa patuloy na panghihimasok ng US sa maraming usapin sa ating bansa. Subalit binibigyang depensa ng pamahalaan na ang mga kasunduang sinang-ayunan ng Pilipinas at US kagaya ng Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ay pagtiyak na walang agresyong magaganap mula sa labas ng bansa. Ano po ang inyong pagtingin sa bagay na ito? Talaga po bang maaasahan natin ang US ngayong ang Tsina ay patuloy na inaari ang ilang teritoryong pandagat ng Pilipinas?

JMS: Hindi maasahan ang US na ipagtanggol ang Pilipinas sa agresyon ng Tsina. Mas malaki ang interes ng US sa pakikipag-ugnayan sa Tsina kaysa sa Pilipinas. Mulat sapul alam ng US ang mga reclamation na ginagawa ng Tsina sa Kalayaan pero hindi tumutol ang US.

Ang mismong US ay matagal nang imperyalistang mapanghimasok sa Pilipinas. Matagal nang nauna sa Tsina sa agresyon sa Pilipinas. Kunwari tagapagtanggol ang US sa Pilipinas. Bantay salakay ang US. Gusto lang niya na ipataw ang mga interes sa Pilipinas. Lumilitaw na ang US at Tsina ay magkasabwat sa paghati at pagdomina sa Pilipinas.

3. Sa inyo pong pananaw, maipagwawagi ba ng mga progresibong grupo at mga tagapagtaguyod ng integridad at soberanya ng Pilipinas ang laban nito sa agresyong Tsina? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng isang maliit na bansa na lumaban at nagtagumpay sa panghihimasok ng malalaking bansa.

JMS: Malakas at makatarungan ang posisyon ng Pilipinas sa balangkas ng UN Convention on the Law of the Sea. Maliwanag na sa Pilipinas ang 12 nautical miles na territorial sea, 200 nautical miles na exclusive economic zone at 150 pang nautical miles na extended continental shelf. Dapat manalo ang inihapag ng Pilipinas na kaso laban sa Tsina sa International Tribunal on the Law of the Sea. Pero sinabi na ng Tsina na hindi susunod sa desisyon ng tribunal kung pabor sa Pilipinas.

Wala mang sapat na barko, eroplano at missile ang Pilipinas para labanan ang panghihimasok ng Tsina, puedeng magkaisa ang sambayanang Pilipino at puedeng inasyonalisa at wakasan ang mga empresa ng estado at mga korporasyon ng Tsina sa loob ng Pilipinas. Marami ring bansa ang susuporta sa makatarungang layunin ng sambayanang Pilipino.

4. Ano po ang inyong mensahe sa sambayanang Pilipino hinggil sa ating topic ngayon sa ating podcast?

JMS: Pinakaimportante ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para ipagtanggol ang pambansang soberanya at integridad sa teritoryo. Mainam na itinayo ang kilusan ng mga Pilipinong nagkakaisa para sa pambansang soberanya.

Kapag malakas at matibay ang pagkakaisa, mapangyayari natin ang nasyonalisasyon ng mga empresa ng mga dayuhang kaaway at ang pagpapatupad ng pampulitika at ekonomikong soberanya at ang pag-unlad ng ekonomya sa pamamagitan ng pambansang industryalisasyon at reporma sa lupa.

5. Ano po ang inyong mensahe sa darating na June 12, Araw ng Kalayaan?

JMS: Nasa kamay ng sambayanang Pilipino ang pagtataguyod ng pambansang independensiya, integridad sa teritoryo, demokrasya ng bayan, tunay na pag-unlad, hustisya sosyal, kapayapaan at pakikipagkaibigan sa lahat ng bayan.

Dapat may kapasyahan at katatagan tayong lumaban sa mga imperyalista, mga asendero at mga bulok na opisyal na nakikipagsabwatan sa mga imperyalista para yurakan ang mga pambansa at demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Maraming salamat.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Peace Talks – GPH and NDFP & GPH and MILF


Panayam ni Ms. Sonia Capio ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant hinggil sa kalagayan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP at GPH at MILF.

April 9, 2015

Mga Tanong para sa peace talks sa pagitan ng GPH at NDFP at GPH at MILF

1. Ano po ang update sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP? Matutuloy pa rin po ba ito bago pa matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino?

JMS: Patuloy na handang makipag-usap ang NDFP. Pero ang GPH ang hindi handa. Kung gayon, nagiging malabo na ang resumption ng formal talks ng GPH  at NDFP.  Sabi ng Malakanyang na nakabuhos ang atensyon nila sa pagtutulak ng BBL at paghahabol ng peace with  MILF.

Hanggang ngayon walang maliwanag na negotiating panel at chairman ng GPH para makipag-usap sa NDFP.  Lumilitaw na sa buong panahon  ng rehimeng Aquino wala talagang interes sa peace talks kundi paggamit ng dahas laban sa kilusang rebolusyonaryo.

2. Ano po ang inyong masasabi sa usapang pangkapayapaan sa pagitan naman ng GPH at MILF? Tila nagkahati-hati po ang mga pananaw ng mga nasa pamahalaan at matindi ang mga banggaan sa usapin ng Bangsamoro Basic Law (BBL) at ang kawastuhan kung dapat pa bang ituloy ang pakikipag-usap nila sa MILF o hindi na.

JMS: Sa loob at labas ng GPH, lumakas ang sumasalungat sa BBL dahil sa Mamasapano at constitutional issues. Tiyak na maraming susog ang gagawin sa Kongreso, laluna sa Senado, hanggang sa posibleng ayaw na ng MILF ang lalabas na final draft ng BBL.

Kahit tanggapin ng MILF ang anumang BBL na aprubahan ng Kongreso, may mga magdadala pa rin ng constitutional issues sa Korte Suprema. Baka mauuntol ang BBL hanggang maubos na ang termino o buhok ni Penoy Bugok.

3. Ano po ang inyong pagtingin sa Bangsamoro Basic Law o BBL?

JMS: May constitutional issues na nakasalang sa  Kongreso ng GPH. Hanggang ngayon, walang pinal na anyo ng BBL dahil susugan nang susugan pa yan sa Kongreso. Habang wala pang pinal na anyo ng BBL, mahirap mangahas ng opinion ng pagkatig o pagtuligsa sa kabuuan ng BBL.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the Congress hearing on the Mamasapano incident

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa naganap na Congress hearing tungkol sa Mamasapano incident.

ITANONG MO KAY PROF
April 9, 2015

1. Sa kabuuan, ano po ang inyong masasabi sa katatapos pa lang na hearing sa Kongreso hinggil sa Mamasapano incident?

JMS: Lalong lumiliwanag na si Aquino ang nag-utos na isagawa ang Oplan Exodus at siya rin ang nag-authorize sa suspendidong Heneral na Purisima bilang kasama niya sa pagmando kay Napeñas at inako nilang dalawa ang koordinasyon sa loob  ng PNP at sa AFP.

Nagtaksil si Aquino sa mga pinaslang na 44 na police commando dahil hindi siya kumilos para iligtas ang mga ito magmula nang 7 a.m. hanggang 12 noon kung kailan naipit at napalaban ang SAF 44 hanggang naubos.

Tama ang sabi ni Napeñas na si Aquino at Purisima ang dahilan ng kawalan ng saklolo at pagkamatay ng SAF 44. Tama rin ang pagtutuon ni Congressman Neri Colmenares sa katotohanan na hindi kumilos ang commander-in-chief para iligtas ang mga pinaslang.

2. Nabasa nyo po ba ang 20 tanong na inihanda ng Makabayan bloc para sa Congress hearing? Bakit po kaya hindi ito sinang-ayunan ng nakararaming kongresista na ipadala man lamang sa palasyo para mabasa ng pangulo at bahala na siya kung sasagutin niya ang mga ito o hindi?

JMS: Binasa ko nang masinop ang 20 tanong. Tama ang panimulang tanong kung bakit inauthorize ni Aquino si Purisima na magcommand kay Napeñas. Tama ang tanong kung bakit si Aquino ay walang ginawa para pakilusin ang Army at iligtas ang mga kawawang police commando. Tama ang tanong kung bakit hindi nag-utos si Aquino ng fly over sa maisan.Tama ang tanong tungkol sa pag-utos ng US kay Aquino.

Ang mga kongresista na nagharang sa 20 tanong ay naglantad sa sarili bilang mga utusan at kasabwat ni Aquino sa katiwalian. Alam naman ng sambayanan na mga 90 por syento ng Lower House ay mga garapal na magnanakaw sa pork barrel.

3. Ano po kaya ang nagtutulak kay Pnoy na umiwas sa mga pagtatanong hinggil sa kanyang responsibilidad sa Oplan Exodus? Magkakaroon po ba kaya ng magandang bunga ang Congress hearing kahit wala ang pangulo?

JMS: Ayaw ni Aquino na sagutin ang 20 tanong dahil lalong malalantad ang kriminal na pananagutan niya sa pagpaslang sa mga mga police commando ng SAF gayundin sa kanyang pagsisinungaling sa bayan. Ayaw din ni Aquino na lalong malantad ang pag-utos ng US sa kanya.

Mahirap sabihin na makakagawa ng final report ang Lower House para ilantad ang buong katotohanan at pananagutin si Aquino dahil mayorya sa Lower House ang mga  kasabwat ni  Aquino sa pangungurakot, mas malamang na white wash or yellow wash ang mangyayari.

4. Sa panahon ng mga pagtatanong hinggil sa kondukta ng dapat ay tulungan na nangyari sa pagitan ng PNP-SAF at AFP, para mailigtas ang SAF 44, meron pong ilang magkakaibang paliwanag ang dalawang pwersa ng pamahalaan na maaaring mauwi sa matinding di pagkakaunawaan kung ito ay isasawalang bahala lamang. Ano po ang inyong pagtingin sa bagay na ito?

JMS:  Maliwanag naman na si Aquino ang may kasalanan dahil sa stand down order niya. May utos siyang huwag saklolohan ang SAF 44 para iwasan daw ang labanan ng Army at MILF. Isa pa, nabuwisit si Aquino sa SAF dahil nakatakas si Usman. Naging dahilan na ito para maging mababaw ang pansin ni Aquino sa mga update at hindi na niya sapol ang kalagayan na mauubos na yong SAF 44.

5. Ano po ang inyong masasabi sa partisipasyon ng Magdalo Party List sa Congress hearing ng Mamasapano?

JMS:  Malamang na susundin nila ang pagsipsip kay Aquino, tulad ng ginagawa ni Trillanes sa Senado at sa press releases niya.  Itatambak nila kay Napeñas at SAF ang sisi sa pagkapaslang ng mga kapwa nilang SAF.

6. Ano po ang inyong pagtingin sa kahihinatnan nina Purisima at Napeñas sa imbestigasyon ng nabigong Oplan Exodus?

JMS: Baka sa katapusan, sina Purisima at Napeñas at SAF lang ang babatikusan ng final report ng Lower House.  Posible ring si Napeñas lamang ang tatambakan ng sisi dahil sa kung pananagutin nila si Purisima magiging tampok din ang katotohanan na si Aquino ang may pinakamabigat na kasalanan.

Si Aquino ang  nag-authorize sa isang suspendidong heneral na maging taga-utos kay Napeñas.  Hindi niya inisip na wala sa katayuan si Purisima na makipagcoordinate sa loob at labas ng PNP.  At kriminal na nagpabaya naman si Aquino kahit siya na ang umako sa koordinasyon bilang commander-in-chief.

Prof. Jose Maria Sison on Cuba-Philippine relations

INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON
ON CUBA AND THE PHILIPPINES AND THEIR PEOPLES

By Julia Camagong
Special Representative to Latin America
International League of Peoples’ Struggle

As special representative of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to interview you both as the Chairperson of the ILPS International Coordinating Committee and as the outstanding leader of the Philippine national liberation movement, no less than the founding chairman of the Communist Party of the Philippines. Thank you for agreeing to be interviewed.

1. The Philippines and Cuba belong to two different continents and are thousands of miles from each other. But there is a certain closeness between the Cuban and Filipino peoples. How do you describe it?

JMS: There is a strong sense of solidarity and empathy between the Filipino and Cuban peoples because they have suffered under Spanish colonialism and US imperialism and struggled against these two foreign powers. They admire each other’s revolutionary struggles and victories. The Filipino people are inspired by the great victory of the Cuban people in liberating themselves from US imperialism and local reactionary classes of big compradors and landlords represented by the Batista regime.

I presume that there are a considerable number of Cubans with Filipino ancestry because many Filipinos were brought in to work in the tobacco industry, the “tabacaleros”. There were so many Filipinos that the Pinar del Rio Province in Cuba was formerly called “Nueva Filipinas” in the 18th and 19th century. The Cubans called them “Chinos de Manila”.

Currently, the closeness of the Filipino and Cuban peoples is manifested by the Philippine-Cuban Friendship in the Philippines. From year to year, there are solidarity activities in the Philippines and cultural exchanges between Cuba and the Philippines. Since the struggle of the Filipino people against Marcos fascist dictatorship intensified in the first half of the 1980s, the Cuban embassy has shown sympathy and support for BAYAN and other organizations in the national democratic movement of the people.

2. It can be said that the historical experiences and destinies of the Cubans and Filipinos are intertwined. Can you explain further?

Spanish colonialism imposed on the Philippines and Cuba similar patterns of theocratic rule, feudal economy and medieval culture. It used the encomienda system, slavery and forced labor and feudal tributes to lay the foundation of feudalism in both countries. Both the Cuban and the Filipino people were able to liberate themselves from Spanish colonial rule.

But the US intervened. As a rising modern imperialist power, the US defeated Spanish colonialism in the American-Spanish war of 1898 and grabbed Cuba, Puerto Rico and the Philippines to impose US colonial rule under the Paris Treaty of December 1898. Since then the Filipino and Cuban peoples have been bound by a common desire to fight and defeat US imperialism and its puppets. The Filipino people can learn a lot from the Cuban people in liberating themselves from US domination and maintaining their national independence and social system.

3. In your personal experience, how did the Cuban revolution led by Fidel Castro first attract your attention and interest? How did your interest grow subsequently?

JMS: While Fidel Castro and the Cuban revolutionaries were still in the Sierra Maestra, their revolutionary struggle caught the attention of the world and of course the student organization to which I belonged in the University of the Philippines. Our organization was engaged in forming study circles for the purpose of resuming the unfinished Philippine revolution for national and social liberation against foreign and feudal domination. Thus, we were attracted to the revolutionary struggle of the Cuban people led by Fidel Castro,

Che Guevara and other young people like us.We celebrated the victory of the Cuban revolution in 1959. We did so with meetings and publishing articles about the Cuban revolution in the Philippine Collegian, the student publication. We were further excited by the end of feudal ownership of the haciendas and
the dramatic nationalization of the United Fruit and other US enterprises in the US. We admired and we were inspired by the revolutionary actions taken against US imperialism and the local reactionaries.

We were among the most enthusiastic in attending the film showings at the Cuban embassy in Manila in 1961. The more the US ranted against the Cuban revolution, the more we supported the just cause of the Cuban revolution. We were outraged when the Philippine authorities, under US orders, closed down the Cuban embassy.

4. Can you narrate and evaluate how the Cuban revolutionaries led by Fidel Castro fought and won the revolution against the Batista regime. How did they carry out the social revolution after the seizure of political power?

JMS: The attack on the Moncada barracks was an important initiative by the Cuban revolutionaries to signal the necessity and start of the armed revolution. But it was the guerrilla warfare in Sierra Maestra that broke the back of the Batista regime. 5000 troops of the regime were defeated there. We can say that the Cuban revolutionaries used the countryside to mobilize the peasants and farm workers and have the room of maneuver for building the revolutionary army. At the same time, the urban based mass movement was growing and developing. Thus, it became possible to bring down the Batista regime with a combination of a successful rural-based guerrilla warfare and the urban based mass uprising which welcomed the forces of Castro to Havana.

After the seizure of political power, the Cuban revolutionaries wanted to carry the social revolution through to the end. Thus, they decided to carry out a socialist revolution. For a certain period, Communist cadres were trained for this purpose. The Cuban Communist Party was established as the advanced detachment of the working class to lead the Cuban people along the line of socialist revolution. Internal preparations had to be made for the seizure of US enterprises. The violent reaction of the US was anticipated. To augment the Cuban revolution the Cuban CP raised the banner of proletarian internationalism and established close relations with socialist countries, including China and the Soviet Union.

5. What was your reaction when the US tried to overthrow the Cuban revolutionary government with the use of an invasionary force at the Bay of Pigs and assassination plots against Fidel Castro? And what did you think of the Soviet emplacement of nuclear weapons in Cuba?

JMS: It was despicable and outrageous for the US government to have organized the invasionary force that landed at the Bay of Pigs and to have plotted several times the assassination of Comrade Fidel Castro. We launched protest mass actions and publications against the US acts of intervention and aggression against Cuba and the Cuban people.

On the whole, the emplacement of Soviet nuclear missiles in Cuba helped to deter any full scale attack on Cuba by the US. Even when Khrushchev withdrew the nuclear weapons, the US still could not make any full-scale aggression or use nuclear weapons against Cuba because the US was bound by agreement not to threaten Cuba with nuclear weapons and was strongly reminded that the US military base in Turkey was also vulnerable to Soviet retaliation.

6. In retrospect, what do you think of the break-up of Cuba-China relations in the 1960s and the subsequent developments?

JMS: I was immediately saddened when I first learned about it. There was an issue about rice. And subsequently a range of ideological and political issues arose. But the Filipino communists refrained from siding with the Chinese side against the Cuban side although we sided with the Chinese Communist Party against the Soviet party. We maintained our high respect for the Cuban party, people and revolution and refrained from any pronouncements against them.

7. What do you think of Che Guevara?

JMS: Comrade Che Guevara was an outstanding proletarian revolutionary fighter and was a selfless revolutionary martyr. He exerted heroic efforts to promote the world proletarian revolution and advance the national liberation movements, especially in Latin America and Africa. I admire his revolutionary spirit and deeds. These inspire the Filipino revolutionaries.

8. What do you think of Cuban support for the African national liberation movements in the 1970s?

JMS: I have appreciated highly the support of Cuban revolutionaries to the national liberation movements in Africa in the 1970s. The Cuban comrades acted in the spirit of proletarian internationalism by helping the African people liberate themselves from colonialism and by breaking the capability of the South African reactionary army to engage in aggression and thus causing the apartheid regime to ultimately weaken and seek a compromise with the African National Congress.

9. What do you think of Cuban relations with China and Russia in current times?

JMS: Cuba can benefit from diplomatic and trade relations with China and Russia. The two latter countries can also benefit from the relations. They are formidable countries that can countervail the worst economic impositions and aggressive acts of US imperialism and its NATO allies. The Shanghai Cooperation Organization and BRICS economic bloc, in which Russia and China are major partners, are counters to US imperialist hegemony.

10. What do you like most about Cuba in socio-economic and political terms?

JMS: I admire most the determination and militancy of the Cuban government and people in asserting, defending and promoting national independence and in working and aspiring for socialism. They have made great political, social, economic and cultural achievements despite the so many decades of economic blockade and acts of aggression unleashed by US imperialism.

11. Are there relations between Cuban and Philippine revolutionary organizations?

JMS: According to their respective publications, the Communist Party of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines have relations with the Cuban Communist Party and other revolutionary forces of the Cuban people.

12. In recent years, have you been involved in any movement to support the Cuban people?

JMS: Of course, I have stood in solidarity with the Cuban people on major issues in defense of their national independence and social system. The International League of Peoples’ Struggle of which I am the Chairperson has supported the anti-imperialist and democratic positions of Cuba. I have attended meetings and spoken for the freedom of the Cuba 5. I have been therefore very happy with the complete freedom of all 5. They were all released ultimately because of the broad solidarity support demanding their release.

13. Within the context of the ILPS, what is most significant about the Cuban revolution?

JMS: I have always said that the Cuban revolution is outstanding and unique. It was a socialist revolution that arose not as the direct consequence of a world war, different from Russia where the revolution occurred during WWI and China and other countries where socialist revolutions emerged as a result of WWII. If the Cuban people can make revolution only 90 miles away from the beast, why cannot peoples elsewhere in the world? The Cuban revolution is an inspiration to the people everywhere, not just Latin America or Africa.

When the revolutionary will of the people is asserted and the correct line, strategy and tactics are adopted, the revolution can advance and succeed in many parts of the world.

14. What do you think of the normalization of the relations between the US and Cuba? Do you think that Cuba can stand its ground in the negotiations with US to complete the lifting of the embargo? And also do you think that Cuba will be able to manage the entry of US companies, their technology and their own ideas of modernization or even subversion in more blatant language.

JMS: The normalization of diplomatic and trade relations between the US and Cuba is welcome. Such relations should exist between countries, irrespective of their respective ideology or social system. I believe that Cuba can stand its ground in negotiations with the US. It has the principles and the revolutionary experience to uphold Cuban national independence and work out the normalization of diplomatic and trade relations. The Cuban president Raul Castro is highly principled and competent. He enjoys the support of the Cuban people and Fidel Castro.

With revolutionary principles and with the 59 years of combating and countering US aggression, embargo, electronic propaganda and subversion, the Cuban government and people should be able to stay vigilant and adopt the policies and measures to control and direct the entry of US companies and technology, counter imperialist ideas of modernization and prevent the subversion and destruction of their national independence and socialist aspirations.

15. Should not the US give up Guantanamo and what should be done to pressure the US to give it up?

JMS: Certainly, the US should give up its military base in Guantanamo. The Cuban people and Cuban government should demand the dismantling of that military base in Guantanamo. The US is holding Guantanamo in violation of Cuban sovereignty and territorial integrity. The people of the world should support the Cuban people in this regard.It is not too difficult for the US to give up Guantanamo. The British gave up Hong Kong. The US gave up Taiwan in principle under the one-China policy. Under pressure from the Filipino people, even the Philippine puppet government was able to reduce the perpetual lease agreement covering US military bases and reservations to only 25 years in 1966. The US also gave up its military bases in Thailand soon after the Vietnam War. The Filipino people were able to remove the US military bases in 1991. The Cuban people can certainly do the same.

16. Have you ever been to Cuba? When and under what circumstances? If so, what places did you visit?

JMS: Yes, Julie and I were in Cuba in 1988. We came from Nicaragua to observe the progress of the Sandinista revolution. We met leaders of government, trade unions, women, youth and other sectors of Cuba society. We visited many places in and around Havana and went as far as the vicinity of the US military base in Guantanamo.

17. You are known to be able to sing? Do you know any Cuban song from memory? Can you sing it.?

JMS: I can sing Guantanamera both in the Spanish original and my Tagalog translation of it. I can sing both versions now, especially if you join me. I have a CD recording of the song. It is on my website: www.josemaiasion.org

18. Why do you like Guantanamera much that you have memorized it and you sing it even on CD?

JMS: I like Guantanamera because the lyrics written by Cuban revolutionary patriot Jose Marti are beautiful in a lyrical and metaphorical way and is full of revolutionary meaning. And the rhythmic music is very lively. You can dance to it. Now, let us sing it.

Guantanamera in Spanish
Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

(Repeat couplet)
Yo soy un hombre sincero
De donde crecen las palmas
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

GUANTANAMERA, Translation by Jose Maria Sison

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Ako’y lalaking sinsero
Sa lupa ng mga palma
Ako’y lalaking sinsero
Sa lupa ng mga palma
Nais kong bago yumao
Maghasik ng tula ng diwa.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

Tula ko’y luntiang malinaw

At pulang nag-aalab
Tula ko’y luntiang malinaw
At pulang nag-aalab
Tula ko’y usang may-sugat
Na nagkanlong sa gubat.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
(Repeat couplet)

Sa piling ng mahihirap
Ay nais kong makibaka
Sa piling ng mahihirap
Ay nais kong makibaka
Ang bukal sa kabundukan
Mas maginhawa kaysa dagat.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera

(Repeat couplet)
http://www.josemariasison.org/sightsandsounds/Music&Poetry/Joma%20Sings%20CD/Gu
antanamera.mp3

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Transition Council

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa transition council.
MARCH 4, 2015

1. Ano po ang ibig sabihin ng transition council? Kailan po ito itinatayo o binubuo?

JMS: Sa aking pag-unawa, ibig sabihin ng transition council ay temporayo at tulay lamang sa isang permanente o regular na kaayusan. Puedeng palitan agad si Aquino ng konseho at bigyan daan ang elekyson para palitan siya. Puedeng itayo o buuin ang konseho bago pa mapatalsik si Aquino.

2. Sino-sino ang bumubuo sa transition council at anong kapangyarihan meron ito?

JMS: Pwedeng buuin ang transition council ng mga personahe na dating nannungkulan nang marangal sa gobyerno at mga kinatawan ng mga mayor na pwersang magpapatalsik kay Aquino. Pwedeng patakbuhin ng council ang gobyerno hanggang ihalal ang kapalit ni Aquino.

3. Ano po ang inyong pananaw sa mga nag-iisip na si Binay kasi ang papalit (na isa ring corrupt) kaya pagtiyagaan na lamang si Pnoy at hintayin ang election?

JMS: Pwedeng council ang magpatakbo sa gobyerno sa halip na si Binay, kung kaya ng masang patalsikin si Aquino at may suporta ng pulis at militar. Masama na panatilihin ang isang masamang lider sa takot na masama ang papalit. Mabuti naman ang konseho bilang kapalit. Pagsikapan na mangibabaw ang konseho sa halip na tanggapin na lamang na manatili ang masamang lider.

4. Sa inyong pagtingin, aalis po ba sa pwesto si Pnoy?

JMS: Kapit tuko yan sa kapangyarihan tulad ng mga kasabwat niyang masisiba. Magtagumpay man o hindi ang kilusang pagpapatalsik, makakalikha ng lakas ng masa para tiyakin na malitis at maparasuhan si Aquino at mga kasabwat niya kapag tapos na ang termino nila. Kung maghalukipkip na lamang tayo, hindi magkakaroon ng hustisya sa kahulihan.

5. Ano po ang inyong pagtingin sa ginawang pagdinig ng Kongreso at Senado sa Mamasapano incident? Marami po ang hindi nasiyahan sa resulta dahil sa pag-iwas na kundinahin ang Amerika at si Noynoy Aquino.

JMS: Lumilitaw na hindi ganap at puspusan ang imbestigasyon. Hindi tinuunan ang pananagutan ng US at ni Aquino. Galit ang maraming pulis at militar kay Aquino dahil ipinahamak niya ang sariling tauhan at umayaw siya sa pagsaklolo sa kanila sa loob ng maraming oras.

Dagdag na tanong:

1. Meron po ba kayong mensahe sa pandaigdigang araw ng kababaihan?

JMS: Taus puso akong bumabati sa kababaihang Pilipina sa araw ng kababaihan. Dapat ipaglaban nila ang pagkakapantay sa kalalakihan sa lahat ng gawain at pagpupunyagi sa lipunan. Ibayong uunlad ang lipunan kung ang kalahati nito, ang kababaihan, ay lubusang may laya at pagkakataon na iambag ang kaya nila sa pulitika, ekonomya, kultura at ibang larangan ng sosyal na pagsisikap.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 4)


Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

5. Bakit po kaya sinasabing makapangyarihan ang US sa lahat ng mga bansa sa daigdig? Hindi po ba talaga maaaring tumutol ang isang bansa kung ayaw nila sa mga polisyang pang-ekonomiya na inilalako ng US sa kanila?

JMS: Makapangpayarihan ang US hindi lamang dahil sa monopolyo kapital nito kundi dahil sa malaking lakas militar nito, laluna ang kanyang hightech military equipment.

6. Madalas pong sangkot ang US sa mga gerang agresyon partikular sa ilang mga bansa sa Middle East, hindi po ba nauubos talaga ang kanyang mga gamit pandigma? Hindi po ba nagagalit ang mamamayang US sa ginagawa ng kanilang pamahalaan?

JMS: Ginagawang negosyo ng US ang paggawa ng mga military equipment at ginagamit nito ang mga kagamitan na ito para sa mga gerang agresyon para mangibabaw sa mga bansang may malaking likas yaman, laluna sa gas at langis. Pero magastos ang gera, masyadong magastos at itinataya ang kabang yaman ng bayan at buhay ng mga sundado. Sa agresyon ng US sa Irak at Afghanistan, naglustay ang US ng higit na 4 na trilyong dolyar at libu-libong buhay ng mga Amerikano. Kung gayon, nagagalit ang masang Amerikano sa paglustay sa malaking pera ng bayan at buhay ng mga Amerikano.

7. Maaari po ba kayong maghalimbawa ng bansang lumaban na sa US at nagwagi.

JMS: Lumaban sa US at nagwagi ang mga mamamayan ng Korea, Cuba, Byetnam, Kambodya at Laos.

(Photo from http://commons.wikimedia.org/)

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (PART 3)

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

3. Ano po ba ang relasyon ng Pilipinas sa US at bakit sinasabing sunudsunuran si Aquino sa US?

JMS: Ang Pilipinas ay malakolonya ng US. At ang gobyerno sa isang malakolonya ay papet lamang sa US. Kung gayon, tinatawag na papet at sunudsunuran ang presidente na si Aquino.

4. Ano po ang ganansya ng US sa kanyang pakikialam sa ekonomiya at pulitika ng mga bansa sa Middle East at Asya?

JMS: Malaki ang ganansya ng US sa pakikialam nito sa ekonomya at pulitika ng Middle East. Kinokontrol, dinadambong at pinagkakatubuan ng US ang mga likas na yaman (laluna ang gas at langis), ang palengke at larangan ng pamumuhunan.

(Photo from Philstar.com)