Posts

Ritwal ng pagtataboy

Kay Imee Marcos

Wikipedia image.

Nais mapaalis ang espiritung panis 
sa tanggapan ay guni-guning naiwan ni Trillanes

Mula noon hanggang ngayon
gamit ng angkan ang ritwal ng pagnakaw

Lahat ng bagay, inangkin at hinuthot
dulas ng dila, inari pati liping Igorot

Pakawkaw* ay basbas ng pag-indak at pagpadyak
sa kabutihan ay pagpukaw, sa kamalasan ay pagsindak

Gangsa** ay may tunog ng kilabot
nanaghoy ang katarungan kay Macli-ing Dulag sa tribu ng Butbut
Gusali ng yabang, dinaan sa paspasan
dinilig ng dugo, buhay na tinabunan

Kinatay na aso, manok at baboy na inialay
aninag ang imahen sa apdo’t atay

Mambunong,*** napuno nang takot 
at bitaw ang nginig na tinig

“Senadora, ay mi…dalawang mukha ng espiritu ng ‘demonyo’…
walang dili iba, kundi ang ‘yung ina’t amang tirano!”

Kwentulang Marino (Ed Romano Labao)
28 Hunyo 2019
1:30 n.u

*pakawkaw-sayaw sa pagtawag sa mabuting espiritu at pagtaboy sa masama

**gangsa-bronze gong

***mambunong-native priest

‘Terrorist’ wins UN Champions of the Earth award

An indigenous people’s rights defender and environmentalist the Rodrigo Duterte government wanted labelled as “terrorist” is named winner of the Champions of the Earth Award by the United Nations, one of the international body’s most prestigious awards.

The United Nations Environment Programme (UNEP) announced that Joan Carling is the winner of the Champions of the Earth Award for lifetime achievement in her advocacies.

“She has been defending land rights from grassroots to international levels for more than 20 years. Her main concerns include protection of land rights of indigenous peoples, ensuring sustainable development of natural resources and upholding human rights of marginalized people,” the UNEP said in its announcement.

A member of the Kankanaey tribe of Mountain Province, Carling is a former chairperson of the Cordillera Peoples’ Alliance and former secretary general of the Asia Indigenous Peoples Pact based in Chiang Mai, Thailand.

Carling was also appointed by the UN Economic and Social Council as an indigenous expert and served as a member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues between 2014 and 2016.

Just last February, however, the Duterte government named Carling as one of the 600 leaders it wanted the Manila Regional Trial Court to declare as terrorists.

I have dedicated my life to teaching about human rights. I have spent much of it campaigning for environmental protection and sustainable development. So, I was surprised to learn that I was labelled as a terrorist,” Carling said.

“I haven’t been home since. It has uprooted me: I fear for the safety of my family and friends. But I need to stay more motivated than ever. I cannot give up the fight for my people,” Carling added.

Carling however thanked UNEP for the award, saying she is humbled by the recognition.

Carling said she started her indigenous people’s rights and environmental protection advocacies as a member of the Kankanaey Tribe who was first inspired by the Cordillerans’ resistance against so-called development projects that destroy the environment and their culture. # (Raymund B. Villanueva)

[Watch this UNEP video of Joan Carling]