Posts

KODAO ASKS: Ano ang maaring epekto ng Human Security Act sa karaniwang mamamayan?

Napipinto ang pagratsada sa mga probisyon sa Human Security Act of 2007 ngayong papatapos ang sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo.

Tinanong ng Kodao ang ilan sa mga aktibista kung ano ang maaring maging epekto ng Human Security Act laluna sa ordinaryong mamamayan.

Bidyo ni Joseph Cuevas

Anti-tyranny group assesses Duterte’s laws and bills

Days before President Rodrigo Duterte’s third State of the Nation Address on July 23, the Movement Against Tyranny gathered in Quezon City to assess the government economic policies and Congressional bills.

Economic experts, legislators and legal luminaries presented before the forum their assessment of Duterte’s tax reform law as well as efforts to amend both the Human Security Law and the Constitution.