Posts

We keep the lights on

(A Poem for Dexter’s and Bazoo’s mothers for Mothers’ Day)

By Luchie Maranan

Remember when they were tiny

And afraid of the dark?

We took their hands

And brought them

To where it was bright.

When there was thunder

That frightened them

We held them close

So our heartbeat would calm them.

When they got bigger

And wise and bolder,

It worried us when they

Didn’t come home

When it grew darker.

And then they took journeys

On their own

Because we taught them

To be worthy for others,

To be for the common good.

Our nights were restless

With thoughts of them.

But we trust the roads

They’ve taken and

Homes that took them in

Away from danger.

Now it’s too dark to see

And our hearts are heavy,

Their absence pierces

So sharply

We weep in agony.

But the search is far and wide

And we are mothers

Keeping our lights on,

Flashing the brightest

Of hope that can reach

The dimmest corner.

We weep in the direst

Of moments but

Steel ourselves to

Defy the shadows.

We pray as the child in us

Once prayed for the best wish

We could ever have.

They must find their

Way back to us,

And be soothed with

The beating of our hearts.

Sa gitna ng unos

(Para kay Gene Roz Jamil C. de Jesus)

Ni Ibarra Banaag

Kahit lumuluha sa gitna ng hinahon,

nawa’y mapangibabawan ang hamon,

sana’y maging kalmado sa kumunoy,

kahit pa tumatangis sa dapit hapon.

Ano kaya ang kaniyang dinadanas,

sa sakmal ng mga walang habag,

ang bunsong sa Ina ay tumahan,

na ilang araw na niyang hinahanap.

Sa nagpayabong ng dahon at bulaklak,

 na sa alikabok ay muli pang madama,

sidhi at diliryo ng dambuhalang bigat,

namumukod tanging hangarin matupad.

Ang bisig at kamay na yumayakap,

mga matang may taglay na liwanag,

ang labi na humahalik sa dalamhati,

mga binting naghahatid ng pagbati.

Ngunit kahit sa siphayo’y di mapakali,

kahit pa pilit niyayapos ang pangamba,

kahit pa bangungot ay karimarimarin,

hiling sa Diyos, matunton ang hininga.

Higit na mahalaga ay magka-tuldok,

kaysa mabalisa ng walang tagpos,

at huwag matuyo ang luha sa pisngi,

o ibaon pa sa duyan ng huling hibik.

Subalit habang ang puso’y tumitibok,

ang bawat pintig ay lukso ng dugo,

handang manikluhod sa haring araw,

na bunutin na ang tarak na balaraw.

Ang salitang handa ay walang mukha,

ang tatag ng dibdib ay mapanlinlang,

abutin mang mapaos ang mga tinig,

‘di kailaman magbabago ang tindig.

May 8, 2023

======

De Jesus is a former student leader and a cum laude graduate of UP Baguio, reported missing since April 28 with Dexter Capuyan, a Bontoc-Ibaloy-Kankanaey indigenous peoples’ right activist. The latter had been accused by state forces as a leader in the New People’s Army.

The two were in Taytay, Rizal where Capuyan was seeking medical attention before they became incommunicado. Human rights group said that it is likely that they have been abducted by the military and demand that the two be immediately surfaced.

Dexter Capuyan (Photo from the Cordillera Human Rights Alliance)